1
00:00:43,770 --> 00:00:48,179
Spojení

2
00:01:31,509 --> 00:01:33,009
Niekto tu je.

3
00:01:39,019 --> 00:01:41,608
Miláčik...

4
00:02:17,367 --> 00:02:19,149
Klop-klop.

5
00:02:21,957 --> 00:02:24,437
Kto je to...
spýtala sa...

6
00:02:25,018 --> 00:02:26,486
Toto sa mi páči.

7
00:02:26,487 --> 00:02:29,798
No vážne, pretože poznáte
predsa ten "klop-klop" žart...

8
00:02:30,018 --> 00:02:30,888
Poznáte...

9
00:02:31,508 --> 00:02:33,807
Poznám ten "klop-klop" žart.

10
00:02:50,388 --> 00:02:55,929
<i>Podľa skútočných zážitkov
jednej americkej rodiny.</i>

11
00:03:00,848 --> 00:03:05,117
New York, 1985.

12
00:03:28,758 --> 00:03:29,729
Vstávaj!

13
00:03:29,957 --> 00:03:31,737
Ide sa variť, ide sa variť...

14
00:03:31,908 --> 00:03:32,908
Som nažhavený.

15
00:03:33,078 --> 00:03:35,457
Čo sa s tebou deje?

16
00:03:35,658 --> 00:03:36,457
Bum!

17
00:03:40,717 --> 00:03:41,818
Kde je ocko?

18
00:03:41,987 --> 00:03:43,997
Neviem, možno v pracovni...

19
00:03:45,807 --> 00:03:48,828
- Whitley!
- A mám ťa.

20
00:03:48,957 --> 00:03:50,638
Mám ťa! Mám ťa!

21
00:03:50,908 --> 00:03:53,247
V čom je problém,
v počítači alebo v tebe?

22
00:03:53,848 --> 00:03:57,307
Dnes vo všetkom. Niečo ti poviem,
je to úplná vzpura, totálna vojna.

23
00:03:57,337 --> 00:03:58,508
Daj mi tú bundu.

24
00:03:58,848 --> 00:04:01,929
........