1
00:00:17,000 --> 00:00:21,480
Vašeho otce otrávili. Usuzuji
na vysoké dávky během krátké doby.

2
00:00:21,760 --> 00:00:25,600
-Braci. Co se děje?
-Pravda.

3
00:00:25,760 --> 00:00:29,640
Ti parchanti v paláci
ustanovili Královskou komisi

4
00:00:29,760 --> 00:00:31,800
k potopení Influence.

5
00:00:31,920 --> 00:00:35,280
-Teď jsi jeden z nás.
-Riskoval byste synův život?

6
00:00:35,400 --> 00:00:36,600
Zilpho.

7
00:00:37,960 --> 00:00:40,680
-Cos udělala?
-Zabila jsem ho.

8
00:00:45,320 --> 00:00:49,400
Jamesi, prach k odvozu připravený
není, protože je nestabilní.

9
00:00:49,480 --> 00:00:51,920
Odcházíme, protože nás zradili.

10
00:00:52,000 --> 00:00:54,800
Sir Stuart vám vzkazuje,
že je to válka.

11
00:00:57,720 --> 00:00:59,560
Ohledy stranou.

12
00:01:00,560 --> 00:01:05,200
-Jamesi? Co to děláš?
-Teď se ode mě radši drž dál.

13
00:02:07,320 --> 00:02:11,760
TABOO
7. díl

14
00:02:19,720 --> 00:02:25,520
Drahý Bože, sešli jsme se tu
dnes ve tvé přítomnosti,

15
00:02:25,680 --> 00:02:28,880
abychom se rozloučili s Winter.

16
00:02:33,920 --> 00:02:38,520
Vyléčena z lásky ke světu,
nedotčená,

17
00:02:39,240 --> 00:02:42,560
čistá, svěřená Pánu,

18
00:02:43,200 --> 00:02:47,400
nebude zasypána hlínou
jako zemdlené tělo,

19
00:02:47,920 --> 00:02:54,240
ale místo toho ji posíláme tobě,
ó, Pane, na jitřních vlnách...

20
00:02:55,840 --> 00:02:57,040
Helgo, tohle nepřečtu.

21
00:02:57,120 --> 00:03:00,560
Posíláme ti ji
na jitřních vlnách řeky,

22
00:03:00,640 --> 00:03:04,040
........