1
00:00:26,060 --> 00:00:30,195
<i>Nad touto vesnicí
visí strašlivá kletba.</i>

2
00:00:33,067 --> 00:00:36,769
<i>Naše hloupá chamtivost
zastřela naši minulost</i>

3
00:00:36,771 --> 00:00:39,238
<i> a zatemnila budoucnost.</i>

4
00:00:41,175 --> 00:00:44,543
Nedá se s tím nic dělat.

5
00:00:45,713 --> 00:00:48,180
V Piánu se teď nikdo neožení.

6
00:00:48,182 --> 00:00:52,051
Nikdo se nezamiluje,

7
00:00:52,053 --> 00:00:54,520
ani se o to nepokusí.

8
00:00:57,691 --> 00:01:00,592
<i>Když minulou noc umíral,</i>

9
00:01:00,594 --> 00:01:03,429
přiznal se starý muž k tomu,
co věděl.

10
00:01:03,431 --> 00:01:05,731
<i>a co se snažil udělat,</i>

11
00:01:05,733 --> 00:01:08,434
<i>aby nás zbavil tohoto prokletí,</i>

12
00:01:08,436 --> 00:01:11,637
<i>pomocÍ cikánského kouzla.</i>

13
00:01:11,639 --> 00:01:16,642
Mohu pohřbít člověka,
ale ne jeho hříchy.

14
00:01:16,644 --> 00:01:18,210
Uááááá!

15
00:01:18,212 --> 00:01:21,346
<i>VŠE, CO JSTE SI KDY PŘÁLI</i>

16
00:01:26,754 --> 00:01:29,455
Kancelář Tylera Huttona.
Ano, samozřejmě.

17
00:01:29,457 --> 00:01:31,590
Řeknu mu to okamžitě.

18
00:01:34,095 --> 00:01:35,594
Tylere?

19
00:01:41,435 --> 00:01:44,269
Hej, Tylere,
chce tě táta.

20
00:01:48,275 --> 00:01:50,175
Jsi v pohodě?

21
00:01:50,177 --> 00:01:53,879
No, konečně přišly.

22
00:01:53,881 --> 00:01:56,415
Rozvodové papíry.
A vypadají fakt oficiálně.

23
00:01:56,417 --> 00:01:57,549
Koukni.

24
........