1
00:00:06,006 --> 00:00:08,967
<i>PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX</i>

2
00:00:18,101 --> 00:00:21,062
<i>Druhá oficiální</i>
<i>průzkumná výprava opustila New Ham</i>

3
00:00:21,146 --> 00:00:23,064
<i>odpoledne 4. prosince.</i>

4
00:00:24,441 --> 00:00:26,192
<i>Podle Gordieho průzkumu</i><span style="style1"> </i>

5
00:00:26,276 --> 00:00:28,486
<i>šla výprava tři kilometry na západ</i>

6
00:00:28,570 --> 00:00:30,530
<i>a pak na sever a na východ,</i>

7
00:00:31,364 --> 00:00:34,784
<i>pomalým obloukem po obvodu města.</i>

8
00:00:37,245 --> 00:00:40,915
<i>V noci třetího dne byli</i>
<i>severovýchodně od New Hamu</i>

9
00:00:40,999 --> 00:00:43,334
<i>a nenašli nic než stromy.</i>

10
00:00:45,253 --> 00:00:47,422
<i>Jsou tam</i>
<i>lesy velký jako celý státy.</i>

11
00:00:47,505 --> 00:00:49,257
<i>Tak vymýtíme dost na pole.</i>

12
00:00:49,340 --> 00:00:50,592
<i>V zimě?</i>

13
00:00:51,342 --> 00:00:54,554
<i>Pokácíme dost stromů na farmu,</i>
<i>která by nás uživila?</i>

14
00:00:55,180 --> 00:00:56,723
<i>Jaký to je umřít hlady?</i>

15
00:00:58,433 --> 00:01:00,060
<i>Asi dost pomalý, co?</i>

16
00:01:00,769 --> 00:01:01,728
<i>A bolestivý?</i>

17
00:01:03,229 --> 00:01:06,107
<i>Možná ne.</i>
<i>Možná jenom na začátku. </i>

18
00:01:06,191 --> 00:01:08,193
<i>Pak seš už otupělá.</i>

19
00:01:08,276 --> 00:01:09,527
<i>Nebo umřeš na nemoc.</i>

20
00:01:10,153 --> 00:01:11,946
<i>Obrátili bysme se proti sobě?</i>

21
00:01:12,030 --> 00:01:13,615
<i>Jako že bysme se jedli?</i>

22
00:01:13,698 --> 00:01:14,991
<i>Už se to stalo.</i>

23
00:01:16,034 --> 00:01:17,035
<i>Snědla bys mě?</i>

24
00:01:17,952 --> 00:01:19,037
<i>Jsem vegetariánka.</i>
........