1
00:00:09,166 --> 00:00:11,786
Na strane cesty je autonehoda.

2
00:00:15,375 --> 00:00:19,575
Šoférovalo mladé opitá dievča.

3
00:00:22,000 --> 00:00:24,080
Na sedadle spolujazdca je staršia žena.

4
00:00:28,500 --> 00:00:29,540
Auto horí.

5
00:00:35,500 --> 00:00:37,500
Máte čas zachrániť iba jednu.

6
00:00:45,833 --> 00:00:46,923
Koho si vyberiete?

7
00:00:54,458 --> 00:00:55,458
Tú mladšiu.

8
00:01:02,375 --> 00:01:03,375
Prečo?

9
00:01:05,291 --> 00:01:07,751
Bude žiť dlhšie.

10
00:01:25,791 --> 00:01:27,881
Na ihrisku sa hrajú deti.

11
00:01:30,041 --> 00:01:31,631
Naháňajú motýľov.

12
00:01:35,125 --> 00:01:36,995
Malý chlapec jedného chytí ...

13
00:01:39,500 --> 00:01:42,420
a odtrhne mu krídla.

14
00:01:45,875 --> 00:01:47,125
Ide po ďalšom.

15
00:01:49,458 --> 00:01:50,668
Zastavíte ho?

16
00:01:53,333 --> 00:01:54,333
Áno.

17
00:01:58,416 --> 00:01:59,416
Prečo?

18
00:02:03,375 --> 00:02:05,035
Pretože je to hlúpe.

19
00:02:13,041 --> 00:02:17,251
Tínedžerky ... vás hlboko priťahujú.

20
00:02:20,333 --> 00:02:22,083
Samé sa vám ponúkajú.

21
00:02:29,125 --> 00:02:30,125
Čo urobíte?

22
00:02:37,458 --> 00:02:38,458
Odídem.

23
00:02:44,250 --> 00:02:45,250
Naozaj?

24
00:02:50,625 --> 00:02:51,625
Áno.

25
00:03:10,166 --> 00:03:12,496
Iste vám Viggo povedal,
čo tu robíme.
........