1
00:00:00,912 --> 00:00:02,377
Viděli jste...

2
00:00:02,402 --> 00:00:04,333
Až zabijeme Starší,
převezmeme Sanctum.

3
00:00:04,358 --> 00:00:06,521
To je tvůj nápad, nebo Sheidhedy?

4
00:00:06,546 --> 00:00:08,084
Co na tom sejde, když bude fungovat?

5
00:00:12,757 --> 00:00:14,599
- Jordane?
- Zavřete to dítě k ostatním.

6
00:00:14,624 --> 00:00:15,465
Clarke žije,

7
00:00:15,490 --> 00:00:16,904
ale mozek, který sdílíme, umírá.

8
00:00:16,928 --> 00:00:18,360
Najděte Gabriela. Byl jedním z nich.

9
00:00:18,385 --> 00:00:20,173
- Buď opatrná!
- Zachraň Clarke!

10
00:00:20,831 --> 00:00:21,875
Nemluví.

11
00:00:21,900 --> 00:00:23,199
Dejte je k ostatním.

12
00:00:24,568 --> 00:00:26,502
Je to Josephine.

13
00:00:26,839 --> 00:00:29,275
Clarke, předala ti kontrolu?
Musíš utéct.

14
00:00:29,300 --> 00:00:30,239
Ne. Já tě neopustím.

15
00:00:30,308 --> 00:00:32,365
Běž najít Gabriela!

16
00:00:32,776 --> 00:00:33,823
Jak to, že tě vidím?

17
00:00:33,848 --> 00:00:34,904
Protože se to zhoršuje.

18
00:00:34,928 --> 00:00:37,085
Vrať mi kontrolu.
Stejně ji získám,

19
00:00:37,110 --> 00:00:37,827
až usneš.

20
00:00:37,852 --> 00:00:39,152
Co to děláš?

21
00:00:39,177 --> 00:00:41,168
Gabrieli, jmenuji se Clarke Griffinová.

22
00:00:41,193 --> 00:00:42,808
Josephine Lightbourneová je v mé hlavě.

23
00:00:42,833 --> 00:00:44,867
Pokud tohle slyšíš -
jdeme za tebou.

24
00:00:51,930 --> 00:00:54,517
........