1
00:00:01,120 --> 00:00:02,920
Videli ste v "Grand Hotel"...

2
00:00:02,920 --> 00:00:04,000
Chyžná Ingrid?

3
00:00:04,000 --> 00:00:05,540
Čaká tvoje dieťa?

4
00:00:05,540 --> 00:00:07,620
A presne pre takúto reakciu
som to nepovedal otcovi.

5
00:00:08,460 --> 00:00:09,380
Pomoc.
Pomoc!

6
00:00:09,380 --> 00:00:10,330
Čo sa deje, zlato?

7
00:00:10,330 --> 00:00:11,540
Niečo našli.

8
00:00:11,540 --> 00:00:14,080
Ak by si si chcela niekedy
vyjsť von, tak som za.

9
00:00:14,080 --> 00:00:15,710
Akože rande?

10
00:00:15,710 --> 00:00:17,540
Mali by sme toto robiť?

11
00:00:17,540 --> 00:00:19,330
Prepáč, že som ti nezavolal naspäť.

12
00:00:19,330 --> 00:00:20,750
Kedy myslíš, že sa vrátiš domov?

13
00:00:20,750 --> 00:00:22,000
Čoskoro.

14
00:00:22,000 --> 00:00:24,620
Zaplatíme, nech ide o kohoľvek a skončí to.

15
00:00:24,620 --> 00:00:27,170
Mateo nechcel podpísať prianie,
tak som ukradol jeho smeti.

16
00:00:27,170 --> 00:00:28,330
Počkaj, čo je toto?

17
00:00:28,330 --> 00:00:30,250
Niekto vydiera Matea.

18
00:00:36,750 --> 00:00:40,040
Vieš, že to nemusíme robiť dnes.

19
00:00:40,040 --> 00:00:41,670
Nevykašli sa teraz na mňa.

20
00:00:41,670 --> 00:00:43,040
Bude to v pohode.

21
00:00:43,040 --> 00:00:44,830
Ukľudni sa.

22
00:00:44,830 --> 00:00:46,420
Mám sa ukľudniť?

23
00:00:46,420 --> 00:00:47,960
Chystám sa prerušiť otcove raňajky,

24
00:00:47,960 --> 00:00:50,120
aby som mu povedal, že čakám
dieťa s jednou z jeho zamestnankýň.
........