1
00:01:05,675 --> 00:01:07,385
SEDMILHÁŘKY II.

2
00:02:50,530 --> 00:02:51,948
Ne!

3
00:02:53,575 --> 00:02:55,327
Strčila jsem ho.
Udělala jsem to.

4
00:02:55,744 --> 00:02:56,995
Ne! Počkej! Počkej!

5
00:02:57,120 --> 00:02:59,789
Poslouchej. Nestrčila jsi ho.
A nestrčila jsi ho ani ty.

6
00:02:59,915 --> 00:03:02,834
Nikdo to neudělal. Nikdo.

7
00:03:04,836 --> 00:03:06,922
Zavolejte sanitku!

8
00:03:12,511 --> 00:03:15,388
6. díl: Špatná matka

9
00:03:16,431 --> 00:03:17,891
Co to sakra je!

10
00:03:35,367 --> 00:03:37,994
-Ty jsi polda?
-Ne, nejsem polda.

11
00:03:38,119 --> 00:03:40,956
Tak co jsi tady sakra dělal?
Bonnie tě viděla.

12
00:03:41,081 --> 00:03:42,457
Půjdeš dál?

13
00:03:44,918 --> 00:03:46,127
Vysvětlím ti to.

14
00:03:46,211 --> 00:03:48,713
-Tak to tedy koukej vysvětlit.
-Dobře, já...

15
00:03:50,215 --> 00:03:53,760
Zavolali si mě k výslechu.
Teda... spíš mi to přikázali.

16
00:03:54,594 --> 00:03:55,804
Kdo?

17
00:03:56,972 --> 00:03:59,140
-Detektiv Quinlanová.
-Co řekla?

18
00:03:59,766 --> 00:04:03,562
Ptala se mě na tebe. A ptala se,

19
00:04:03,687 --> 00:04:06,982
jestli jsi se mnou mluvila
o smrti Perryho Wrighta.

20
00:04:08,900 --> 00:04:11,152
-Co jsi jí řekl?
-Řekl jsem jí pravdu.

21
00:04:11,278 --> 00:04:13,363
Že jsi mi nic neřekla.

22
00:04:13,864 --> 00:04:17,659
Ale Jane, ona ví, jak to s tebou
a tím chlapem bylo. Že tě znásilnil.

23
00:04:17,784 --> 00:04:21,162
........