1
00:00:37,122 --> 00:00:41,521
TICHÁ ZÚRIVOSŤ

2
00:01:53,123 --> 00:01:55,522
Zdvihni ten telefón.

3
00:01:56,259 --> 00:01:59,921
Zdvihni ten telefón!

4
00:02:06,834 --> 00:02:08,098
Áno!

5
00:02:09,372 --> 00:02:11,032
Dobre!

6
00:02:16,346 --> 00:02:19,281
Deti môžete sa stíšiť?

7
00:02:23,718 --> 00:02:25,812
Máte telefón.

8
00:02:29,526 --> 00:02:33,551
Ak tam budem musieť ísť,
tak si ma neželajte.

9
00:02:59,587 --> 00:03:02,318
Shelley, zlezieš z toho gauča?

10
00:03:03,925 --> 00:03:06,860
Ste ako banda divých Indiánov.

11
00:03:09,699 --> 00:03:14,102
- Strelil do mňa a klamal...
- Myslíš si, že...

12
00:03:14,537 --> 00:03:16,971
Doktor Halman, ste to vy?

13
00:03:19,074 --> 00:03:22,340
Doktor potrebujem pomoc.
Neovládam sa.

14
00:03:24,712 --> 00:03:26,544
Nedokážem to.

15
00:03:28,015 --> 00:03:29,848
Nedokážem to.

16
00:03:32,555 --> 00:03:36,491
Varovala som vás.
A teraz bežte vonku, okamžite!

17
00:03:36,693 --> 00:03:38,752
Okamžite!
Bežte vonku!

18
00:03:38,961 --> 00:03:41,430
Poďme vonku, budeme sa hrať tam.

19
00:03:42,563 --> 00:03:45,294
<i>John, ste tam?</i>

20
00:03:45,867 --> 00:03:49,497
Doktor, necítim sa dobre.

21
00:03:51,806 --> 00:03:53,366
Doktor...

22
00:03:55,812 --> 00:03:59,337
- ...nezvládnem to.
<i>- John! John!</i>

23
00:04:06,656 --> 00:04:11,116
Z tých detí by sa človek zbláznil.
Nemyslíte?

24
........