1
00:00:17,551 --> 00:00:19,951
<i>MEGABOXS PLUS M UVÁDÍ</i>

2
00:00:26,994 --> 00:00:29,485
<i>PRODUKCI HONG FILM A SOO FILM</i>

3
00:00:44,978 --> 00:00:47,969
<i>CASA AMOR: VYHRAZENO PRO ŽENY</i>

4
00:01:20,080 --> 00:01:23,440
Nech mě. Jsem unavená.

5
00:02:00,721 --> 00:02:02,950
Dej to pryč.

6
00:02:19,273 --> 00:02:25,877
<i>Už ani nevím,</i>
<i>kdy jsme se naposledy milovali.</i>

7
00:02:51,772 --> 00:02:54,240
- Máš zpoždění.
- Promiň.

8
00:02:59,379 --> 00:03:03,246
Proč si hraješ s roboty jako kluk?

9
00:03:04,084 --> 00:03:06,779
Musím jít, Hayu. Miluju tě!

10
00:03:07,421 --> 00:03:09,081
Měj se, brouku.

11
00:03:10,691 --> 00:03:16,396
Tati, proč máma
pořád říká "miluju tě"?

12
00:03:16,396 --> 00:03:19,262
Možná to chce taky slyšet.

13
00:03:22,703 --> 00:03:25,706
Nezapomeň,
že Hayu má cvičení taekwonda!

14
00:03:25,706 --> 00:03:28,367
- Je to fotbalový trénink!
- Je to fotbalový trénink!

15
00:03:59,473 --> 00:04:02,134
Co to...

16
00:04:06,947 --> 00:04:10,814
Budulínku!

17
00:04:13,520 --> 00:04:17,354
- Připravená? - Ano, pane!
- Tak jdeme! - Jo!

18
00:04:22,195 --> 00:04:25,398
- Zase nový přítel.
- Asi.

19
00:04:25,398 --> 00:04:29,402
Vypadá to, že žije sama.
Čím se asi živí.

20
00:04:29,402 --> 00:04:31,460
Zřejmě je to lehká holka.

21
00:04:33,570 --> 00:04:38,770
- Dobré ráno. - V devět mám schůzi,
musím tam být včas. Vypněte rádio.

22
00:04:38,770 --> 00:04:42,070
- Co?
- A nemluvte na mě.

23
00:05:02,660 --> 00:05:04,370
........