1
00:00:56,334 --> 00:00:57,460
Do kasární, všetci!

2
00:00:57,543 --> 00:00:58,878
Do kasární,
všetci!

3
00:00:58,920 --> 00:01:00,546
Do kasární,
<i>rýchlo, rýchlo, rýchlo!</i>

4
00:01:00,588 --> 00:01:03,091
<i>Rýchlo, rýchlo, rýchlo,</i>
<i>rýchlo, rýchlo, rýchlo!</i>

5
00:01:03,174 --> 00:01:04,550
Dobre,<i> rýchlo, rýchlo.</i>

6
00:01:04,592 --> 00:01:06,386
Všetci do kasární

7
00:01:06,469 --> 00:01:09,514
a zostanete tu,
na príkaz veliteľa.

8
00:01:09,555 --> 00:01:10,890
Nikto neopustí kasárne.

9
00:01:10,974 --> 00:01:11,891
Tentoraz dobre Schultzy.

10
00:01:20,733 --> 00:01:21,859
Uch. Och.

11
00:01:21,901 --> 00:01:23,570
Uch. Och.

12
00:01:23,611 --> 00:01:24,904
Čo to je?

13
00:01:24,946 --> 00:01:27,865
Tu je dôvod, prečo
sme všetci obmedzovaní.

14
00:01:27,907 --> 00:01:29,492
Čo sa deje?

15
00:01:29,617 --> 00:01:32,078
Je tu nemčúrsky generál
ovešaný medailami.

16
00:01:32,161 --> 00:01:33,913
Niekto s ním?

17
00:01:33,955 --> 00:01:35,164
Nevidím.

18
00:01:35,248 --> 00:01:36,541
Klink je nadšený.

19
00:01:36,583 --> 00:01:38,167
Čo robia?

20
00:01:38,251 --> 00:01:38,960
Tancujú.

21
00:01:40,253 --> 00:01:41,421
Hansi!

22
00:01:41,462 --> 00:01:42,422
Putzi!

23
00:01:44,632 --> 00:01:46,634
Teraz si generál?

24
00:01:46,718 --> 00:01:48,636
........