1
00:00:06,006 --> 00:00:09,927
PŮVODNÍ ANIME SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,470 --> 00:00:14,431
<i>Legenda praví, že každých několik</i>
<i>stovek let</i>

3
00:00:14,556 --> 00:00:16,934
<i>se znovu zrodí bohyně Athéna.</i>

4
00:00:17,601 --> 00:00:21,355
<i>A nyní přišla na svět nová Athéna,</i>

5
00:00:21,605 --> 00:00:26,485
<i>ale tentokrát ji provází temné prokletí,</i>
<i>které má zničit celé lidstvo.</i>

6
00:00:27,110 --> 00:00:29,780
<i>Bojovníci, kteří bohyni Athénu chránili,</i>

7
00:00:29,905 --> 00:00:31,448
<i>se nazývali Rytíři.</i>

8
00:00:31,657 --> 00:00:36,620
<i>Dnes má osud celého světa v rukou</i>
<i>nová generace</i>

9
00:00:36,954 --> 00:00:40,165
<i>zvaná Rytíři zvěrokruhu.</i>

10
00:02:11,548 --> 00:02:13,342
<i>Minule jste viděli...</i>

11
00:02:13,800 --> 00:02:16,261
Patricie! Co chcete s mou sestrou dělat?

12
00:02:16,345 --> 00:02:17,262
Pusťte ji!

13
00:02:17,346 --> 00:02:18,221
Vraťte mi to!

14
00:02:19,306 --> 00:02:22,309
Musíš věřit. Jsi přece Pegas, ne?

15
00:02:22,517 --> 00:02:23,977
Jeď na ostrov Chamos.

16
00:02:24,227 --> 00:02:25,979
Je to tvůj osud.

17
00:02:26,772 --> 00:02:28,690
Podruhé už se to nestane!

18
00:02:32,819 --> 00:02:38,492
ZAŽEHNI SVŮJ KOSMOS

19
00:02:45,374 --> 00:02:46,541
Pusťte mě!

20
00:02:46,917 --> 00:02:48,335
Koukejte mě pustit!

21
00:02:48,418 --> 00:02:51,380
- No tak!
- Jak ses sem dostal, kluku?

22
00:02:52,047 --> 00:02:53,757
To vám nemůžu říct.

23
00:02:53,924 --> 00:02:56,259
Tak co tu potom děláš?

24
00:02:58,220 --> 00:03:00,514
Přišel jsem, abych se stal Rytířem.

........