1
00:00:00,000 --> 00:00:02,130
Jak už víte, přátelé, Jane a Rafael

2
00:00:02,155 --> 00:00:05,531
jsou zase spolu.
Je to tak, láska je ve vzduchu.

3
00:00:05,556 --> 00:00:06,645
Což mi připomíná...

4
00:00:06,670 --> 00:00:09,704
Máme jen 72 hodin dýchatelného kyslíku,

5
00:00:09,729 --> 00:00:13,016
než všechny životní formy
na Marsu vyhynou.

6
00:00:13,017 --> 00:00:15,869
Ano, Rogelio dotočil pilot To je Mars.

7
00:00:15,894 --> 00:00:16,964
Teď musíme jen počkat

8
00:00:16,989 --> 00:00:18,819
a uvidíme, zda z toho bude série.

9
00:00:18,898 --> 00:00:21,701
A Xiomara byla na životní křižovatce
ohledně své kariéry.

10
00:00:21,726 --> 00:00:23,632
Přemýšlím, že půjdu na zdravotní školu.

11
00:00:23,683 --> 00:00:25,190
A když mluvíme o důležitých krocích...

12
00:00:25,268 --> 00:00:27,245
Petra konečně získala

13
00:00:27,270 --> 00:00:29,011
úplnou kontrolu nad Marbellou.

14
00:00:29,012 --> 00:00:30,402
Což nás přivádí k Rafaelovi.

15
00:00:30,517 --> 00:00:32,367
Kdysi vlastnil Marbellu.

16
00:00:32,392 --> 00:00:34,032
Ale teď pracuje v realitkách.

17
00:00:34,042 --> 00:00:35,985
Je to tak, přátelé. Rafaelův život

18
00:00:36,010 --> 00:00:37,878
se ubíral jiným směrem.

19
00:00:37,979 --> 00:00:40,069
Ale mělo to i světlou stránku.

20
00:00:40,464 --> 00:00:42,572
- Vezmeš si mě?
- Ano.

21
00:00:42,859 --> 00:00:44,739
Já vím! Jsem také nadšený.

22
00:00:44,764 --> 00:00:46,694
Navíc začali mluvit o budoucnosti.

23
00:00:46,819 --> 00:00:48,869
Zvážil bys mít více dětí?

24
00:00:48,949 --> 00:00:50,669
Rád si o tom promluvím.

........