1
00:00:17,369 --> 00:00:21,174
KM Records
uvádí

2
00:00:23,852 --> 00:00:29,191
Její zpověď

3
00:01:48,360 --> 00:01:54,224
Jízdní oddíl číslo 68 jeďte
na 6 Gambrie...

4
00:07:06,924 --> 00:07:10,209
Cela předběžného zadržení

5
00:07:51,270 --> 00:07:53,680
Cely

6
00:08:04,846 --> 00:08:07,892
Skončili jsme dříve,
než jsem čekal.

7
00:08:08,455 --> 00:08:10,810
- Jdeš někam?
- Ne, asi ne.

8
00:08:11,255 --> 00:08:15,453
...Potom jsem tedy šel k jinému
krejčímu, ale nebyl o nic lepší.

9
00:08:15,615 --> 00:08:17,890
Koupil jsem si na to drahou látku,
ale měls vidět,

10
00:08:18,055 --> 00:08:19,639
jak to zkazil.

11
00:08:19,840 --> 00:08:21,421
Řekl jsem mu,
že mu za to nezaplatím.

12
00:08:21,522 --> 00:08:23,883
Problém je v tom,
že má pořád tu moji látku.

13
00:08:25,695 --> 00:08:29,005
Nakonec jsem mu tam ten oblek nechal
a nepřišel si pro něj.

14
00:09:13,069 --> 00:09:15,190
Dobrý večer, slečno Whitová.
Jak se vám vede?

15
00:09:15,362 --> 00:09:16,490
Dobře, děkuji.

16
00:09:16,655 --> 00:09:18,452
Už jsem vás dlouho neviděl.

17
00:09:20,855 --> 00:09:22,486
Půjdete se s Frankem projít?

18
00:09:22,611 --> 00:09:24,879
- Ano.
- V pořádku.

19
00:09:25,139 --> 00:09:27,088
Já už zase musím běžet.

20
00:09:27,348 --> 00:09:29,716
- Dobrou noc.
- Dobrou noc, Franku.

21
00:09:30,535 --> 00:09:35,141
- Copak, drahá?
- Čekám tu už půl hodiny.

22
00:09:49,058 --> 00:09:51,100
- Dobrou noc, Seane.
........