1
00:00:40,603 --> 00:00:43,703
PRÍLIŠ

2
00:00:43,801 --> 00:00:46,501
STARÝ

3
00:00:46,574 --> 00:00:49,674
ABY SI

4
00:00:49,701 --> 00:00:53,001
ZOMREL

5
00:00:53,097 --> 00:00:56,297
MLADÝ

6
00:01:08,958 --> 00:01:10,875
Klince.

7
00:01:33,000 --> 00:01:34,291
Oštep.

8
00:01:36,291 --> 00:01:37,916
Demokracia je moja kurva.

9
00:01:37,958 --> 00:01:40,708
Demokracia je moja kurva.
Demokracia je moja kurva.

10
00:01:40,750 --> 00:01:43,583
Demokracia je moja kurva.
Demokracia je moja kurva.

11
00:01:47,541 --> 00:01:50,416
A toto je od NRA. Kurva.

12
00:01:59,208 --> 00:02:01,833
Falošné správy! Falošné správy!

13
00:02:01,875 --> 00:02:04,125
Falošné správy! Falošné správy!

14
00:02:04,166 --> 00:02:06,500
Falošné správy! Falošné správy!

15
00:02:17,625 --> 00:02:19,708
Marty...

16
00:02:19,750 --> 00:02:22,791
prečo si ma opustil?

17
00:02:27,500 --> 00:02:28,708
Je čas, aby som išiel.

18
00:02:33,041 --> 00:02:34,000
Prepáčte.

19
00:02:45,958 --> 00:02:48,500
Judáš.

20
00:02:48,541 --> 00:02:51,166
Vedel som, že si to ty.

21
00:02:59,791 --> 00:03:02,750
Nemyslím to doslovne, ale ...

22
00:03:02,791 --> 00:03:04,583
som sklamaný.

23
00:03:06,166 --> 00:03:08,791
Myslel som, že ty a ja sme boli ...

24
00:03:08,833 --> 00:03:10,791
stvorení z toho istého rebra.

25
00:03:13,458 --> 00:03:15,500
........