1
00:00:46,488 --> 00:00:48,066
Hlášení všem cestujícím.

2
00:00:48,240 --> 00:00:50,909
Prosíme, nenechávejte
vaše zavazadla bez dozoru.

3
00:00:51,076 --> 00:00:52,903
Jedná se o bezpečnostní opatření.

4
00:00:53,078 --> 00:00:56,993
Opuštěná zavazadla budou
zabavena a prohledána ostrahou.

5
00:00:57,166 --> 00:00:58,708
Děkujeme za spolupráci.

6
00:01:00,294 --> 00:01:02,536
-Archer.
-Severní nástupiště.

7
00:01:02,713 --> 00:01:04,919
-Nastupte.
-Je naživu?

8
00:01:06,800 --> 00:01:09,374
Nastupte do vlaku.

9
00:02:33,971 --> 00:02:36,213
Řekni: "Ahoj, tati."

10
00:02:37,224 --> 00:02:39,797
Ahoj, tati.

11
00:02:47,359 --> 00:02:50,811
-Ano?
-Vystupte v příští stanici.

12
00:02:51,030 --> 00:02:54,196
Potřebuju to vědět. Žije?

13
00:02:54,366 --> 00:02:57,153
Řiďte se mými instrukcemi,
pane Archere.

14
00:02:57,327 --> 00:02:58,987
-Ale...
-V příští stanici vystupte

15
00:02:59,163 --> 00:03:01,286
a přestupte na červenou trasu.

16
00:03:22,853 --> 00:03:27,978
Souprava na červené trase mířící
na jih odjíždí. Odstupte od dveří.

17
00:03:37,117 --> 00:03:41,115
Souprava na červené trase
mířící na jih odjíždí z nástupiště B.

18
00:03:43,582 --> 00:03:47,033
Souprava na červené trase
mířící na jih odjíždí z nástupiště B.

19
00:03:52,883 --> 00:03:55,374
Příští stanice Walnut.

20
00:03:55,552 --> 00:03:58,388
Příští stanice Walnut.

21
00:04:35,552 --> 00:04:39,388
ODSOUZEN K SMRTI

22
00:07:07,870 --> 00:07:11,036
-Do dodávky?
-Správně, pane Archere.

23
........