1
00:00:48,202 --> 00:00:51,902
<b>SATANŮV OTROK</b>

2
00:02:32,503 --> 00:02:36,547
Přípravy jsou dokončené.
Naše práce může začít.

3
00:02:38,293 --> 00:02:40,932
Přiveďte ke mě nádobu přeměny.

4
00:02:42,916 --> 00:02:46,124
Polož se na oltář, mé dítě.

5
00:03:00,325 --> 00:03:04,412
Tak tedy počneme, s opakovaný
spojením dokud nebudeme u konce.

6
00:03:08,510 --> 00:03:12,711
Znakem mých apoštolů z
této neposvěcené země...

7
00:03:12,807 --> 00:03:15,819
roztrhané a zapomenuté.

8
00:03:19,352 --> 00:03:24,357
Oheň utrpení je v plamenech,
žár spaluje, život se vrací.

9
00:03:25,608 --> 00:03:28,516
Oh, velký strážce na zlatém trůně,

10
00:03:28,784 --> 00:03:33,469
...vyzývám tě, povstaň a dovol
jí vrátit se k nám v celé slávě.

11
00:03:42,336 --> 00:03:46,749
Vyzývám tě ach, kníže světla a temnoty.

12
00:03:47,830 --> 00:03:53,556
Až plamen zhasne, vstup
do tohoto pokorného těla,

13
00:03:55,435 --> 00:03:57,575
...abychom mohli důstojně...

14
00:03:57,900 --> 00:04:02,115
...přijmout tvoji duši
u tvé nejoddanější dcery.

15
00:04:05,050 --> 00:04:07,264
Vrať se k nám.

16
00:04:08,669 --> 00:04:12,713
Očekáváme tě, ach, milovníci staré víry.

17
00:04:14,288 --> 00:04:17,310
Vstup do tohoto těla, které ti nabízíme,

18
00:04:17,779 --> 00:04:20,120
...vstup a vrať se.

19
00:04:21,653 --> 00:04:25,654
Tohle je moje vůle, a má
vůle nechť je vyslyšena.

20
00:04:37,185 --> 00:04:38,311
Hej...

21
00:04:40,595 --> 00:04:42,468
Bylo by dobré dorazit to.

22
00:04:42,766 --> 00:04:44,639
Dorazit mě, tos chtěl říct.

23
00:04:47,432 --> 00:04:50,991
Nekoukej se na mě tak.
Já vím, že mě chceš opít.
........