1
00:00:29,746 --> 00:00:33,092
<i>Po Spojených státech se
neustále prohání</i>

2
00:00:33,192 --> 00:00:35,899
<i>více než 100 000 divokých mustangů,
symbolů amerického západu.</i>

3
00:00:35,901 --> 00:00:37,285
<i>Přelidnění, omezené zdroje,</i>

4
00:00:37,378 --> 00:00:39,660
<i>privatizace veřejných pozemků</i>

5
00:00:39,760 --> 00:00:42,010
<i>dnes ohrožují jejich existenci.</i>

6
00:00:42,341 --> 00:00:46,139
<i>Proto jich federální vláda,
z důvodu omezení jejich počtu,</i>

7
00:00:46,239 --> 00:00:48,713
<i>nechá ročně tisíce ulovit.</i>

8
00:00:48,848 --> 00:00:52,602
<i>Většina z nich stráví zbytek
života ve sběrných střediscích</i>

9
00:00:52,702 --> 00:00:54,552
<i>a část je poddávána eutanazii.</i>

10
00:00:54,652 --> 00:00:57,096
<i>Několik set kusů
je posíláno do věznic,</i>

11
00:00:57,196 --> 00:01:00,721
<i>kde je odsouzení připravují
k jejich prodeji na veřejných dražbách.</i>

12
00:05:20,403 --> 00:05:23,028
<b>The Mustang
přeložil jethro</b>

13
00:05:23,949 --> 00:05:25,176
Jedete z práce domů

14
00:05:25,200 --> 00:05:26,385
a zastavíte se v shopingu

15
00:05:26,409 --> 00:05:27,409
koupit si něco na večeři.

16
00:05:27,494 --> 00:05:28,554
Když jdete kolem restaurace

17
00:05:28,578 --> 00:05:29,972
zahlédnete svého partnera

18
00:05:29,996 --> 00:05:31,908
s jiným mužem nebo ženou.

19
00:05:32,582 --> 00:05:34,824
Veřejně a zcela
na veřejnosti se líbají.

20
00:05:34,918 --> 00:05:35,918
Do tohoto momentu

21
00:05:36,002 --> 00:05:37,438
jste věřil,
že je váš vztah stabilní,

22
00:05:37,462 --> 00:05:38,669
plný lásky a jste si věrní.

23
00:05:38,755 --> 00:05:40,621
A. Necítím žádnou zlost.
........