1
00:00:06,883 --> 00:00:10,083
PRÍLIŠ

2
00:00:10,083 --> 00:00:13,383
STARÝ

3
00:00:13,401 --> 00:00:16,601
ABY SI

4
00:00:16,620 --> 00:00:19,609
ZOMREL

5
00:00:19,609 --> 00:00:22,609
MLADÝ

6
00:04:11,458 --> 00:04:13,458
Dobrý deň.

7
00:04:13,500 --> 00:04:14,791
Potrebujete pomoc?

8
00:04:15,663 --> 00:04:17,263
Je tu?

9
00:04:17,663 --> 00:04:21,263
- Potrebujete ju vidieť?
- Áno.

10
00:04:21,583 --> 00:04:23,208
Poďte tadiaľto, prosím.

11
00:04:23,250 --> 00:04:24,208
Ďakujem, seňor.

12
00:04:47,125 --> 00:04:48,416
Som rada, že ťa vidím.

13
00:04:51,833 --> 00:04:53,125
Mám darček.

14
00:05:02,041 --> 00:05:03,333
Smiem?

15
00:05:35,875 --> 00:05:39,000
Včera v noci mi bytosti
poskytli víziu.

16
00:05:41,541 --> 00:05:43,125
Zrazili ma do bezvedomia.

17
00:05:47,333 --> 00:05:49,166
Prebrala som sa na podlahe v spálni

18
00:05:49,208 --> 00:05:51,000
a takéto som mala oči.

19
00:05:54,291 --> 00:05:56,125
Čo si videla?

20
00:05:59,166 --> 00:06:01,708
Z veľkej časti to isté.

21
00:06:01,750 --> 00:06:05,166
Výbuchy násilia.

22
00:06:05,208 --> 00:06:06,166
Smrť.

23
00:06:10,416 --> 00:06:13,166
Ale tentoraz ...

24
00:06:13,208 --> 00:06:15,500
uprostred toho bola nejaká žena.

25
00:06:19,833 --> 00:06:21,333
........