1
00:00:07,583 --> 00:00:08,458
VILA BARDEZ

2
00:00:41,208 --> 00:00:46,500
DUCH ZE SULTANPURU

3
00:00:46,833 --> 00:00:47,667
Dědečku.

4
00:00:49,958 --> 00:00:51,000
Zlatíčko,

5
00:00:52,000 --> 00:00:53,125
je 12 hodin.

6
00:00:53,667 --> 00:00:54,667
Ty ještě nespíš?

7
00:00:55,333 --> 00:00:57,792
V mém pokoji někdo pláče.

8
00:00:59,167 --> 00:01:00,208
Už zase?

9
00:01:05,208 --> 00:01:06,083
Tak dobrá.

10
00:01:06,875 --> 00:01:08,000
Půjdeme se podívat.

11
00:01:09,750 --> 00:01:10,667
Pojď s dědou.

12
00:01:12,792 --> 00:01:13,625
Tak pojď.

13
00:01:14,417 --> 00:01:17,167
Bože, z tebe už je ale velká holka.

14
00:01:18,333 --> 00:01:20,375
Pojď, podíváme se do pokojíčku.

15
00:01:20,833 --> 00:01:21,750
Ano?

16
00:01:22,583 --> 00:01:24,583
Někdo tam je.

17
00:01:25,208 --> 00:01:27,750
Ne, drahoušku.
Kolikrát ti to musím opakovat?

18
00:01:28,375 --> 00:01:30,625
Duchové neexistují. Jsou vymyšlení.

19
00:01:31,875 --> 00:01:32,917
Ale existují.

20
00:01:33,000 --> 00:01:36,750
Vycházejí v noci.
Tak je to ve tvém příběhu.

21
00:01:36,833 --> 00:01:39,708
Broučku, to jsou příběhy.
Příběhy nejsou pravdivé.

22
00:01:40,292 --> 00:01:41,792
Duchové tedy neexistují?

23
00:01:41,875 --> 00:01:44,292
Já žádného nepotkal. Nikdy.

24
00:01:45,292 --> 00:01:46,500
Schválně se podíváme.

25
........