1
00:00:06,167 --> 00:00:07,000
Jenny?

2
00:00:08,250 --> 00:00:09,083
Jenny?

3
00:00:10,625 --> 00:00:12,667
Kdepak tu dcerku jenom mám?

4
00:00:14,042 --> 00:00:14,875
Jenny!

5
00:00:16,083 --> 00:00:17,292
Musíš to dojíst!

6
00:01:07,750 --> 00:01:08,583
Mami!

7
00:01:08,917 --> 00:01:10,167
Mami!

8
00:01:10,875 --> 00:01:11,708
Co se stalo?

9
00:01:13,042 --> 00:01:14,292
Bože můj.

10
00:01:14,875 --> 00:01:16,250
Jak se to stalo, Jenny?

11
00:01:16,333 --> 00:01:17,542
Ten stroj mě švihnul.

12
00:01:18,958 --> 00:01:21,125
Ty jsi ublížil mé Jenny? Ošklivý stroj.

13
00:01:21,458 --> 00:01:24,125
Vyhodím tě. Už ti neublíží, ano?

14
00:01:24,208 --> 00:01:25,750
- Bolí to.
- Bolí?

15
00:01:25,833 --> 00:01:27,833
Dáme na to náplast?

16
00:01:28,917 --> 00:01:29,750
Tak pojď.

17
00:01:47,375 --> 00:01:49,875
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

18
00:02:56,542 --> 00:02:57,833
Tak ahoj, Jenny. Běžím.

19
00:02:58,625 --> 00:02:59,500
Kam jdeš?

20
00:02:59,833 --> 00:03:02,917
Říkal jsem ti, že pojedu
na pár dní do Bombaje. Pracovně.

21
00:03:03,958 --> 00:03:04,792
No jo.

22
00:03:06,083 --> 00:03:06,958
Je ti dobře?

23
00:03:07,208 --> 00:03:08,792
Ty jsi přestěhoval ten stroj?

24
00:03:10,583 --> 00:03:11,417
Ne.

25
00:03:11,792 --> 00:03:13,625
........