1
00:00:54,925 --> 00:00:57,511
Táta Chrise McKaye
vyžadoval dokonalost.

2
00:00:57,594 --> 00:00:59,888
Přestože mě krmí
hořkým chlebem

3
00:00:59,971 --> 00:01:04,059
a do hrdla mi tne svůj tygří zub,
krade mi život.

4
00:01:04,142 --> 00:01:06,394
Přiznám se.

5
00:01:06,478 --> 00:01:09,022
Miluju tohle kultivované
peklo, které zkouší mé mládí.

6
00:01:09,105 --> 00:01:12,442
Můžeš si myslet, co chceš,
máš na víc.

7
00:01:12,526 --> 00:01:14,986
Její verva plyne jako
proud v mé krvi

8
00:01:15,070 --> 00:01:17,656
a dodává mi sílu
proti její nenávisti.

9
00:01:17,739 --> 00:01:20,909
Její velikost mě unáší
jako voda.

10
00:01:20,992 --> 00:01:23,411
Přesto jsem jako rebel
před králem...

11
00:01:23,495 --> 00:01:26,623
... a stojím v jejích zdech
beze strachu

12
00:01:26,790 --> 00:01:28,917
a zášti, bez posměšků.

13
00:01:29,000 --> 00:01:31,670
Můžeš si myslet, co chceš,
máš na víc.

14
00:01:31,837 --> 00:01:33,922
Temně hledím na budoucí dny

15
00:01:34,089 --> 00:01:36,842
a vidím její sílu
a velkolepost

16
00:01:36,925 --> 00:01:39,469
pod závojem krutého času,

17
00:01:39,553 --> 00:01:42,639
jako ten nejvzácnější
poklad propadající se do písku.

18
00:01:42,806 --> 00:01:47,477
Dobrá práce. Napij se
a připrav se na trénink.

19
00:01:49,062 --> 00:01:51,398
Připravit. Pozor. Hop!

20
00:01:58,989 --> 00:02:02,450
I když svýho otce nenáviděl,
protože na něj tak tlačil,

21
00:02:02,534 --> 00:02:06,371
věděl, že je to proto, že je
zvláštní. Že má ten dar.

........