1
00:01:39,630 --> 00:01:41,810
Jerde, už se stmívá.

2
00:01:43,000 --> 00:01:45,450
Už tam skoro jsme, Noi.

3
00:02:40,500 --> 00:02:44,670
Lidi, slyšeli jste, co se říká?

4
00:02:46,630 --> 00:02:51,000
V tom domě je truhla...

5
00:02:51,130 --> 00:02:54,920
která drží ducha Nual.

6
00:02:56,070 --> 00:02:59,290
Ta stráží les a odmítá odejít.

7
00:02:59,420 --> 00:03:02,550
Kdokoli sem v noci přijde...

8
00:03:03,730 --> 00:03:05,810
už nikdy neodejde.

9
00:03:14,680 --> 00:03:16,220
Srabi!

10
00:03:16,350 --> 00:03:19,620
Je to jen historka!

11
00:03:19,750 --> 00:03:21,950
Noi, ty jsi ale zbledl!

12
00:03:22,080 --> 00:03:25,750
Když se tak bojíš, můžeš odejít.

13
00:03:25,880 --> 00:03:27,550
A co vy dvě?

14
00:03:33,040 --> 00:03:35,620
Černý Petr ven!

15
00:03:35,750 --> 00:03:37,410
Je to Ting!

16
00:03:38,250 --> 00:03:39,620
Zase já!

17
00:03:39,750 --> 00:03:43,100
Chudinko.
Zavři oči a počítej.

18
00:03:50,540 --> 00:03:52,760
Raz, dva,

19
00:03:52,890 --> 00:03:56,410
tři, čtyři, pět...

20
00:03:56,540 --> 00:03:59,460
Noi, schováme se nahoru.

21
00:03:59,590 --> 00:04:01,830
Tam nás nenajde.

22
00:04:01,960 --> 00:04:03,850
- Ne.
- No tak!

23
00:04:04,920 --> 00:04:06,760
Jdu vás najít!

24
00:04:30,280 --> 00:04:33,620
Noi, ty se schovej tam v rohu.

25
00:04:33,750 --> 00:04:35,790
........