1
00:00:00,835 --> 00:00:06,889
Zóna soumraku S05E30
Zastávka v tichém městě

2
00:00:06,889 --> 00:00:11,868
přeložila Martina

3
00:00:19,977 --> 00:00:22,927
Odemykáte tyto dveře
klíčem představivosti,

4
00:00:22,927 --> 00:00:25,167
za nimi leží jiná dimenze,

5
00:00:25,167 --> 00:00:27,435
dimenze zvuků,

6
00:00:27,435 --> 00:00:29,574
dimenze obrazů

7
00:00:29,574 --> 00:00:31,753
a dimenze myšlenek.

8
00:00:31,753 --> 00:00:34,884
Vcházíte do dimenze
stínů i hmoty,

9
00:00:34,884 --> 00:00:36,313
věcí i myšlenek.

10
00:00:36,313 --> 00:00:40,049
Právě jste vešli
do Zóny soumraku.

11
00:00:43,748 --> 00:00:45,633
Reveille, ty tygře.

12
00:00:49,422 --> 00:00:50,755
Notak, vstávej.

13
00:00:51,389 --> 00:00:53,258
No dobře.

14
00:00:59,549 --> 00:01:02,650
Věděla jsem,
že jsi opilý, ale až tak...

15
00:01:05,188 --> 00:01:06,404
No teda.

16
00:01:08,942 --> 00:01:12,026
Tolik jsem toho nevypil.

17
00:01:31,429 --> 00:01:33,298
Bobe, kde to jsme?

18
00:01:33,932 --> 00:01:41,439
Doufal jsem, že jsme v ložnici
našeho bytu v New Yorku.

19
00:01:41,474 --> 00:01:43,308
No, to nejsme.

20
00:01:47,730 --> 00:01:49,564
Nechápu to.

21
00:01:50,815 --> 00:01:52,066
Dobrá.

22
00:01:53,318 --> 00:01:55,820
Usínali jsme doma...

23
00:01:57,071 --> 00:01:58,323
nebo ne?

24
00:01:58,358 --> 00:02:00,825
........