1
00:00:37,602 --> 00:00:40,313
MEXIKO 1673

2
00:00:54,410 --> 00:00:56,704
Ten si nechám napořád.

3
00:01:23,982 --> 00:01:25,358
Mami?

4
00:01:25,525 --> 00:01:27,402
Bartolo?

5
00:01:30,738 --> 00:01:32,407
Mami?

6
00:01:45,753 --> 00:01:47,130
Mami?

7
00:01:47,297 --> 00:01:49,382
Bartolo?

8
00:01:54,679 --> 00:01:56,347
Mami?

9
00:01:57,307 --> 00:01:58,600
Bartolo?

10
00:02:18,119 --> 00:02:19,746
Mami, ne!

11
00:02:19,913 --> 00:02:23,917
LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA

12
00:02:28,880 --> 00:02:30,298
Sam, dělej. Jdeme pozdě.

13
00:02:39,432 --> 00:02:41,935
Děcka, autobus už jede.

14
00:02:42,185 --> 00:02:44,729
Chrisi, kdybych se zpozdila,
večeře je v ledničce.

15
00:02:44,854 --> 00:02:46,189
Sekaná. Jasný.

16
00:02:46,356 --> 00:02:47,523
Misty!

17
00:02:47,690 --> 00:02:48,733
Promiň, beruško.

18
00:02:48,942 --> 00:02:50,193
Mami, kde mám bundu?

19
00:02:50,401 --> 00:02:51,903
Nahoře v šatníku.

20
00:02:52,070 --> 00:02:53,279
Rychle, rychle...

21
00:02:53,446 --> 00:02:54,989
Svačinu.

22
00:02:55,156 --> 00:02:57,367
Tak dobře. Klíče mám.

23
00:02:57,533 --> 00:02:58,910
A... ne.

24
00:02:59,452 --> 00:03:00,995
Ne, zlato, už jsem ji zavřela.

25
00:03:01,120 --> 00:03:02,997
Tumáš. Vem si tašku. Jdeme.
........