1
00:00:13,096 --> 00:00:18,424
Hollywood Classic Entertainment
uvádí

2
00:00:45,087 --> 00:00:54,092
CIA: KRYCÍ JMÉNO ALEXA 2

3
00:02:36,823 --> 00:02:39,197
Děkuji. Můžete jít.

4
00:03:02,474 --> 00:03:05,299
Čísla vašich telefonů
a přípojek máte tamhle.

5
00:03:05,477 --> 00:03:09,146
- Kódy máme pod tímhle,
protože se týdně mění. - Rozumím.

6
00:03:09,147 --> 00:03:11,058
To je asi všechno.

7
00:03:11,358 --> 00:03:16,946
To nejdůležitější. Nikdo neprojde bez
bezpečnostní prověrky stupně C.

8
00:03:16,947 --> 00:03:18,739
Žádný problém, pane.

9
00:03:18,740 --> 00:03:22,076
Kristepane.
Co tady chce ten kašpar?

10
00:03:22,077 --> 00:03:26,278
- Proč to nenecháte vyřídit mě, pane?
- Dobře zelenáči. Ukaž, co umíš.

11
00:03:37,092 --> 00:03:39,635
Budete to muset otočit.
Továrna je zavřená.

12
00:03:39,636 --> 00:03:44,264
Jen vezu švagrovi oběd. Bude to trvat
nejvýš dvě minuty. Jsem hned venku.

13
00:03:44,808 --> 00:03:49,140
- Jak se jmenuje? - Rick Allen.
Předák. Sekce H, budova 15?

14
00:03:49,813 --> 00:03:52,555
Dobře. Postarám se, aby to dostal.

15
00:03:54,276 --> 00:03:57,987
Jen vás zkouším. Graver, CIA.

16
00:03:57,988 --> 00:04:02,241
Jo, jasně, a já jsem Bill Clinton.
Vystupte z auta.

17
00:04:02,242 --> 00:04:04,534
Hele, je to vaše práce.

18
00:04:22,054 --> 00:04:28,224
Tady Jansen. Mám muže na bráně čtyři,
co říká, že je z firmy. Graver Mark L.

19
00:04:34,566 --> 00:04:36,975
Je čistý. Pusťte ho dál.

20
00:04:39,571 --> 00:04:42,907
Příště dejte pozor, aby lidi
v autě nechali ruce na palubce.

21
00:04:42,908 --> 00:04:45,284
Tak se nedostanou k vaší zbrani.

22
00:04:45,285 --> 00:04:49,403
- Promiňte. - S tím se netrapte.
Všichni děláme chyby.
........