1
00:00:36,657 --> 00:00:39,474
překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

2
00:03:10,428 --> 00:03:12,714
Neboj se. Postarám se o tebe.

3
00:03:12,834 --> 00:03:15,859
Tady jsi v bezpečí.

4
00:03:18,440 --> 00:03:22,026
Spala jsi celý den.
Vyděsila jsi mě.

5
00:03:22,501 --> 00:03:24,764
Myslela jsem, že jsi chlapec.

6
00:03:32,645 --> 00:03:34,699
Co se ti stalo?

7
00:03:35,824 --> 00:03:39,735
Tvoje rána je infikovaná.
Moji předci mě naučili..

8
00:03:40,680 --> 00:03:42,470
Nerozumím ti.

9
00:03:42,570 --> 00:03:45,826
Neboj se. Je to v pořádku.

10
00:03:47,880 --> 00:03:49,502
Děkuju.

11
00:03:52,356 --> 00:03:55,895
Benedic, Domine, dona tua,

12
00:03:56,615 --> 00:04:01,013
quae de tua largiate sumus sumpturi...

13
00:04:01,667 --> 00:04:04,190
Per Christum Dominum nostrum.

14
00:04:04,427 --> 00:04:06,562
Amen.

15
00:04:11,179 --> 00:04:13,190
Moji drazí bratři,

16
00:04:13,290 --> 00:04:16,166
při této nejvýznamnější příležitosti

17
00:04:16,286 --> 00:04:21,362
vás všechny omlouvám
z našeho pravidla mlčení.

18
00:04:23,103 --> 00:04:26,270
Nevidím arcibiskupa Saragozy.

19
00:04:26,370 --> 00:04:29,531
Slyšel jsem, že požádal
Severina o nějakou myrhu.

20
00:04:29,651 --> 00:04:31,070
Střevní potíže.

21
00:04:31,170 --> 00:04:34,193
A teď náš bratr stolník

22
00:04:34,530 --> 00:04:38,710
nám řekne, co kuchaři připravili.

23
00:04:38,810 --> 00:04:41,567
Ano. Děkuji, ctihodný opate.

24
00:04:41,846 --> 00:04:46,110
Dnes bude kuchyně servírovat
........