1
00:00:36,345 --> 00:00:39,142
Překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

2
00:02:02,120 --> 00:02:03,710
Jsem nevinný!

3
00:02:03,810 --> 00:02:06,119
Jen jsem chtěl amore puella!

4
00:02:06,239 --> 00:02:09,470
Prosím, por favor,
Salvatore innocent est!

5
00:02:09,570 --> 00:02:11,231
Nevinný!

6
00:02:12,760 --> 00:02:16,274
Černá kočka, vyjmuté oči,

7
00:02:16,394 --> 00:02:18,749
vajíčka a hnůj.

8
00:02:21,600 --> 00:02:24,926
Nepoznáváte je, bratře Viléme?

9
00:02:25,730 --> 00:02:28,790
Nebyl jste před třemi lety
inkvizitorem v Kilkenny,

10
00:02:28,890 --> 00:02:33,287
když dívka měla pohlavní styk
s ďáblem ve formě černé kočky?

11
00:02:33,684 --> 00:02:36,150
Nevěřím, že potřebujete
mé zkušenosti z minulosti,

12
00:02:36,250 --> 00:02:38,350
- abyste dospěl k závěrům.
- Vskutku, naštěstí

13
00:02:38,450 --> 00:02:41,499
existují mnohem
spolehlivější svědci.

14
00:02:44,414 --> 00:02:47,830
Nejctihodnější reverende!
Nejctihodnější reverende!

15
00:02:47,930 --> 00:02:49,430
Co je?

16
00:02:49,530 --> 00:02:52,918
Bernard Gui zatkl
Salvatoreho! S čarodějnicí!

17
00:02:55,786 --> 00:02:59,113
Ten muž nebyl zabit v boji.

18
00:02:59,233 --> 00:03:02,430
Zabil ho démon ve formě ženy,

19
00:03:02,530 --> 00:03:05,310
a pak zmizel v mlze.

20
00:03:05,753 --> 00:03:07,790
Dejte vězně do různých cel.

21
00:03:07,890 --> 00:03:12,519
Mnicha připoutejte ke zdi, abych se mu
mohl dívat do očí, až ho budu vyslýchat.

22
00:03:12,770 --> 00:03:16,230
Pokud jde o ni, není třeba,
abych ji dnes večer vyslechl.

23
........