1
00:01:09,725 --> 00:01:12,311
Táta Chrise McKaye
vyžadoval dokonalost.

2
00:01:12,394 --> 00:01:14,688
Přestože mě krmí
hořkým chlebem

3
00:01:14,771 --> 00:01:18,859
a do hrdla mi tne svůj tygří zub,
krade mi život.

4
00:01:18,942 --> 00:01:21,194
Přiznám se.

5
00:01:21,278 --> 00:01:23,822
Miluju tohle kultivované
peklo, které zkouší mé mládí.

6
00:01:23,905 --> 00:01:27,242
Můžeš si myslet, co chceš,
máš na víc.

7
00:01:27,326 --> 00:01:29,786
Její verva plyne jako
proud v mé krvi

8
00:01:29,870 --> 00:01:32,456
a dodává mi sílu
proti její nenávisti.

9
00:01:32,539 --> 00:01:35,709
Její velikost mě unáší
jako voda.

10
00:01:35,792 --> 00:01:38,211
Přesto jsem jako rebel
před králem...

11
00:01:38,295 --> 00:01:41,423
... a stojím v jejích zdech
beze strachu

12
00:01:41,590 --> 00:01:43,717
a zášti, bez posměšků.

13
00:01:43,800 --> 00:01:46,470
Můžeš si myslet, co chceš,
máš na víc.

14
00:01:46,637 --> 00:01:48,722
Temně hledím na budoucí dny

15
00:01:48,889 --> 00:01:51,642
a vidím její sílu
a velkolepost

16
00:01:51,725 --> 00:01:54,269
pod závojem krutého času,

17
00:01:54,353 --> 00:01:57,439
jako ten nejvzácnější
poklad propadající se do písku.

18
00:01:57,606 --> 00:02:02,277
Dobrá práce. Napij se
a připrav se na trénink.

19
00:02:03,862 --> 00:02:06,198
Připravit. Pozor. Hop!

20
00:02:13,789 --> 00:02:17,250
I když svýho otce nenáviděl,
protože na něj tak tlačil,

21
00:02:17,334 --> 00:02:21,171
věděl, že je to proto, že je
zvláštní. Že má ten dar.

........