1
00:01:13,188 --> 00:01:15,714
HBO uvádí

2
00:01:16,284 --> 00:01:20,376
<i>Válka byla prohraná,</i>
<i>smlouva podepsaná.</i>

3
00:01:20,538 --> 00:01:24,962
<i>Nechytili mě, překročil jsem linii.</i>

4
00:01:25,129 --> 00:01:29,222
<i>Nechytili mě, i když to zkoušeli.</i>

5
00:01:29,508 --> 00:01:33,566
<i>Žiju mezi vámi, dobře přestrojený.</i>

6
00:01:33,888 --> 00:01:38,277
<i>Život jsem musel nechat za sebou.</i>

7
00:01:38,517 --> 00:01:42,610
<i>Vykopal jsem pár hrobů,</i>
<i>které nikdy nenajdete.</i>

8
00:01:42,813 --> 00:01:47,155
<i>Příběh se vypráví s fakty i lžemi.</i>

9
00:01:47,401 --> 00:01:51,576
<i>Mám jméno, ale na tom nesejde.</i>

10
00:01:51,906 --> 00:01:55,833
<i>Na tom nesejde, na tom nesejde.</i>

11
00:01:56,244 --> 00:02:00,383
<i>Žiju život, který jsem</i>
<i>nechal za sebou.</i>

12
00:02:00,581 --> 00:02:04,674
<i>Žiju ho plně, žiju ho široce,</i>

13
00:02:05,002 --> 00:02:09,095
<i>vrstvami času,</i>
<i>který nemůžeš rozdělit.</i>

14
00:02:09,423 --> 00:02:13,646
<i>Má žena je tu. Mé děti taky.</i>

15
00:02:13,970 --> 00:02:17,896
<i>Jejich hroby jsou bezpečné</i>
<i>před duchy, jako jsi ty.</i>

16
00:02:18,224 --> 00:02:22,530
<i>Na hlubokých místech</i>
<i>s propletenými kořínky</i>

17
00:02:22,853 --> 00:02:26,115
<i>žiju život, který jsem</i>
<i>nechal za sebou.</i>

18
00:02:27,233 --> 00:02:31,242
<i>Válka byla prohraná,</i>
<i>smlouva podepsaná.</i>

19
00:02:31,779 --> 00:02:35,373
<i>Nechytili mě, překročil jsem linii.</i>

20
00:02:35,992 --> 00:02:39,918
TEMNÝ PŘÍPAD

21
00:03:05,104 --> 00:03:08,782
Já ty avokáda zaplatil.
A vy mi tvrdíte, že nerostou?

22
00:03:08,858 --> 00:03:11,029
Ať někdo přijít, testovat zem.

23
00:03:11,402 --> 00:03:14,332
Myslel jsem, že poznáte
........