1
00:00:01,000 --> 00:00:02,492
V minulých dílech...

2
00:00:02,564 --> 00:00:03,849
Zastavíš jí srdce?

3
00:00:03,873 --> 00:00:07,153
Smrt způsobí, že se její mysl
nahraje na disk. A já ho vytáhnu.

4
00:00:07,178 --> 00:00:08,243
Pak Clarke zase nahodíme.

5
00:00:08,268 --> 00:00:09,253
Musím jí restartovat srdce.

6
00:00:09,278 --> 00:00:10,441
Proč se neprobouzí?

7
00:00:10,466 --> 00:00:12,066
Josephine je pořád uvnitř.

8
00:00:13,237 --> 00:00:14,315
Je mrtvá.

9
00:00:14,340 --> 00:00:15,672
Ne, to není!

10
00:00:18,650 --> 00:00:19,990
Clarke?

11
00:00:20,516 --> 00:00:22,109
Nikdo nezjistí,
že jsem temnokrevná.

12
00:00:22,133 --> 00:00:23,133
Potichu.

13
00:00:23,858 --> 00:00:24,942
Miranda je mrtvá.

14
00:00:24,967 --> 00:00:26,560
Dnes popraví jednoho
z vašich lidí.

15
00:00:26,584 --> 00:00:28,063
- Madi?
- Ne. Ta je hostitelka.

16
00:00:28,087 --> 00:00:29,301
Dítě ušetříme,

17
00:00:29,326 --> 00:00:32,403
ale vy ostatní
shoříte za své zločiny na hranici.

18
00:00:32,428 --> 00:00:34,578
Dostaň mě k oknu
s výhledem na popravu.

19
00:00:34,603 --> 00:00:35,535
Mám ho.

20
00:00:35,560 --> 00:00:36,794
Promiň.

21
00:00:36,988 --> 00:00:39,876
Poslouchej mě!
Pořád můžeš zachránit svou ženu!

22
00:00:39,901 --> 00:00:41,482
Pořád můžeme vytvořit temnokrevné.

23
00:00:41,736 --> 00:00:42,869
Kostní dřeň.

24
........