1
00:01:13,195 --> 00:01:15,615
HBO uvádí

2
00:02:36,529 --> 00:02:39,660
TEMNÝ PŘÍPAD

3
00:02:56,030 --> 00:02:58,133
Stromy.

4
00:03:00,000 --> 00:03:04,556
Malý úkryt ve skále, ve stromech.

5
00:03:06,799 --> 00:03:10,309
Jeskyně. Takhle si to pamatuju.

6
00:03:12,304 --> 00:03:14,308
Jako pohádku.

7
00:03:18,939 --> 00:03:20,576
Čtyři dny?

8
00:03:21,441 --> 00:03:27,740
Možná mi něco dal.
Možná jsem to vytěsnila.

9
00:03:31,780 --> 00:03:37,461
Je to černá díra.
Prázdný prostor, ty čtyři dny.

10
00:03:39,120 --> 00:03:41,504
Vzpomínám si, že jsem...

11
00:03:47,170 --> 00:03:48,925
... nasedla do auta.

12
00:03:57,764 --> 00:04:02,320
Nenutil mě.
Ani se ke mně nepřiblížil.

13
00:04:05,689 --> 00:04:07,741
Říkal, že jsem krásná.

14
00:04:14,030 --> 00:04:15,785
Vzpomínám...

15
00:04:18,910 --> 00:04:23,868
Vzpomínám si, že jsem se cítila...
Líbilo se mi...

16
00:04:32,333 --> 00:04:34,966
Sedla jsem cizímu
člověku do dodávky.

17
00:04:38,965 --> 00:04:45,596
Pokaždé, co si vzpomenu
na ten pocit, na tu pýchu...

18
00:04:47,723 --> 00:04:49,727
udělá se mi špatně od žaludku.

19
00:04:50,893 --> 00:04:54,737
Mohla bych si lhát,
ale já cítila pýchu.

20
00:04:56,736 --> 00:05:00,828
Byla jsem pyšná,
že mě pokládá za krásnou.

21
00:05:12,495 --> 00:05:14,547
Je mi z toho zle.

22
00:05:16,708 --> 00:05:18,676
Tys za to nemohla.

23
00:05:56,122 --> 00:06:01,211
Přistoupil jsem k němu...
Byl to on. Ten chlap.
........