1
00:00:01,250 --> 00:00:04,006
Snímek režiséra Kena Burnse.

2
00:00:04,041 --> 00:00:06,786
Takoví lidé se nerodí každý den.

3
00:00:06,825 --> 00:00:10,859
Monumentální sága
o jedné mimořádné americké rodině,

4
00:00:10,894 --> 00:00:13,756
jejíž vliv pociťujeme dodnes.

5
00:00:13,791 --> 00:00:15,208
Je to neobyčejný příběh.

6
00:00:15,243 --> 00:00:17,539
Stejně dramatický
v našich dějinách nenajdete.

7
00:00:17,574 --> 00:00:20,015
Theodore - neduživý chlapec,

8
00:00:20,042 --> 00:00:23,551
který vzal Washington útokem.

9
00:00:23,587 --> 00:00:25,287
Neodvažoval se zpomalit.

10
00:00:25,331 --> 00:00:26,794
Pronásledovali ho démoni.

11
00:00:27,242 --> 00:00:28,298
Franklin -

12
00:00:28,325 --> 00:00:31,835
sklátila ho nemoc,
ale vzepřel se jí

13
00:00:31,861 --> 00:00:34,919
a pozvedl zemi
z hospodářské krize a války.

14
00:00:35,352 --> 00:00:40,237
Jediné, z čeho bychom
měli mít strach, je strach samotný.

15
00:00:40,263 --> 00:00:43,466
Prostě jste tušili,
že tenhle chlápek to zvládne.

16
00:00:43,501 --> 00:00:46,949
Eleanor - vydá se tam,
kam její manžel nemohl.

17
00:00:46,985 --> 00:00:50,982
Dá nový význam roli první dámy
a bude inspirovat miliony lidí.

18
00:00:51,026 --> 00:00:53,577
Eleanor Rooseveltová
je zázračný lidský duch.

19
00:00:53,612 --> 00:00:57,421
V jejím životě bylo tolik okamžiků,
kdy jste čekali, že to vzdá.

20
00:00:57,457 --> 00:01:01,972
A poprvé nahlédneme do soukromí lidí
neustále vystavených zrakům veřejnosti.

21
00:01:01,998 --> 00:01:03,375
Vůbec si neumím představit,

22
00:01:03,401 --> 00:01:06,788
jak Eleanor překonávala
tu strašlivou zradu.

........