1
00:00:42,960 --> 00:00:45,329
Papriky, kuřecí kousky.

2
00:00:45,379 --> 00:00:47,179
- Prsa nebo stehna?
- Prsa.

3
00:00:47,229 --> 00:00:48,469
- Prsa.
- Jeden kus nebo dva?

4
00:00:48,519 --> 00:00:49,728
Riskni to.

5
00:00:49,931 --> 00:00:51,159
Věř. Věř.

6
00:00:51,160 --> 00:00:53,639
Vydrž, tohle je Blíženec.
Ty jsi Rak.

7
00:00:53,640 --> 00:00:54,959
Rak. Rak. Rak.

8
00:00:54,960 --> 00:00:55,999
Vyrážím.

9
00:00:56,000 --> 00:00:58,639
Vydrž. Odvezu tě.

10
00:00:58,640 --> 00:00:59,959
Vezu Adama a zesilovače.

11
00:00:59,960 --> 00:01:01,959
"Adam a Zesilovače"!

12
00:01:01,960 --> 00:01:04,479
Pojedu autobusem.

13
00:01:21,143 --> 00:01:23,470
Neměl by ses chystat?

14
00:01:23,520 --> 00:01:25,959
Ne, dnes pracuji z domova.

15
00:01:25,960 --> 00:01:28,959
- Je fajn mít takovou práci.
- Jo.

16
00:01:28,960 --> 00:01:29,959
- Ahoj.
- Ahoj synku.

17
00:01:32,960 --> 00:01:34,959
- Haló?
- Ahoj krásko.

18
00:01:34,960 --> 00:01:37,959
Tady je tvůj malíčkový kamarád.
Jednoho to přivede do neštěstí.

19
00:01:37,960 --> 00:01:39,959
Adame, tady je Liv.

20
00:01:39,960 --> 00:01:41,960
Vydrž, stojí vedle mě.

21
00:01:42,960 --> 00:01:44,960
To je Adam.

22
00:01:45,960 --> 00:01:48,639
Je tak trochu v kalupu.

23
00:01:48,640 --> 00:01:50,159
<i>- Může ti zavolat později?
- Jistě, žádný problém.</i>

........