1
00:00:11,334 --> 00:00:13,035
Podívej, viděl jsem toho víc,
než si umíš představit.

2
00:00:13,035 --> 00:00:14,035
Udělal jsem víc, než jsem chtěl.

3
00:00:14,732 --> 00:00:16,430
Už jsi našel ty pohřešované Sagitari?

4
00:00:16,430 --> 00:00:18,253
Všichni při té explozi byli zabiti,

5
00:00:18,557 --> 00:00:22,042
ale stále tam zachycuji tepové frekvence.

6
00:00:22,358 --> 00:00:22,917
Generále Zode

7
00:00:23,504 --> 00:00:24,954
zradil jsi své lidi!

8
00:00:25,088 --> 00:00:26,458
Musíš být potrestán.

9
00:00:32,382 --> 00:00:34,009
Takže jestli je tohle tvoje vzpoura.

10
00:00:34,009 --> 00:00:35,931
Tak se nechci na ní dále podílet.

11
00:00:37,286 --> 00:00:38,756
Zod nám dal ultimátum.

12
00:00:38,756 --> 00:00:40,308
Požaduje, abychom tě předali,

13
00:00:40,308 --> 00:00:42,082
nebo všichni na Měsíci zemřou.

14
00:00:42,144 --> 00:00:44,126
Nemůžeš být součástí této vzpoury.

15
00:00:44,203 --> 00:00:47,160
Tolik jsem se snažila,
abys nedělal těžká rozhodnutí.

16
00:00:47,160 --> 00:00:49,033
Nikdy jsem nechtěla,
abys měl na rukou krev.

17
00:00:49,352 --> 00:00:51,967
Nemáme takové počty,
abychom bránili naši základnu,

18
00:00:52,243 --> 00:00:53,828
a udrželi stanici.

19
00:00:56,704 --> 00:00:58,370
Brainiac je naživu ve mně.

20
00:00:58,910 --> 00:01:00,029
A přebírá kontrolu.

21
00:01:00,148 --> 00:01:01,821
Vezmi mě na mou loď.

22
00:01:01,821 --> 00:01:07,509
A já tě poženu se silou porazit generála Zoda.

23
00:01:08,233 --> 00:01:09,142
Slibuji ti,

24
00:01:09,142 --> 00:01:12,281
že nedovolím, aby se něco stalo tobě,
nebo Corovi.
........