1
00:00:02,213 --> 00:00:09,699
FILMHOUSE a denník METRO
uvádza

2
00:00:28,839 --> 00:00:34,797
VINNETOU A OLD SHATTERHAND
V ÚDOLÍ SMRTI

3
00:02:29,062 --> 00:02:30,770
Daj to preč, ty idiot!

4
00:02:45,161 --> 00:02:47,842
Kde je to zlato, Kingsley?
Kam ste ho zašili?

5
00:02:47,950 --> 00:02:50,704
To sa nikdy nedozviete.
Zabi ma!

6
00:02:50,804 --> 00:02:54,624
Kde je to zlato, major Kingsley?
Stiahnem ťa z kože, ak nebudeš hovoriť.

7
00:02:59,050 --> 00:03:01,624
Dofrasa! Len počkaj.

8
00:03:51,477 --> 00:03:53,594
Padáme! Rýchlo preč!

9
00:04:03,748 --> 00:04:05,000
Vinnetou.

10
00:04:05,333 --> 00:04:08,453
Môj biely priateľ mal u Osagov
na Vinnetoua počkať.

11
00:04:08,753 --> 00:04:11,209
Čo ten list? Čo ten...

12
00:04:11,673 --> 00:04:13,685
Vinnetou šiel k svojim priateľom.

13
00:04:13,800 --> 00:04:17,750
Ich najlepší bojovník Letiaci šíp
doručil ten papier do Winslowu.

14
00:04:18,263 --> 00:04:22,183
Neprezradíš, kde je to zlato ukryté?

15
00:04:22,284 --> 00:04:24,443
Vinnetou, môžem...

16
00:04:24,561 --> 00:04:27,313
Vinnetou nikdy nezradí svojich priateľov.

17
00:04:27,647 --> 00:04:29,272
Vinnetou...

18
00:04:48,923 --> 00:04:52,974
Podľa všetkých indícií, ktoré máme,
je nutné považovať za preukázané,

19
00:04:53,081 --> 00:04:57,410
že major Kingsley
zlatý poklad armády spreneveril.

20
00:04:57,669 --> 00:05:02,011
Transport zlata, ktorý sa nachádzal
pod jeho velením, odišiel z Fort Dawsonu...

21
00:05:02,132 --> 00:05:05,715
- ...a nikdy nedorazil na miesto určenia.
- Prosím o slovo.

22
00:05:05,927 --> 00:05:07,776
Udeľujem slovo obhajobe.

23
........