1
00:00:32,800 --> 00:00:35,700
Mezi mé první vzpomínky

2
00:00:35,740 --> 00:00:39,210
patří obraz nad mojí dětskou kolébkou.

3
00:00:44,010 --> 00:00:46,980
Díval bych se na něj klidně celou noc.

4
00:00:51,720 --> 00:00:54,960
Můj otec kreslil komiksy v metru.

5
00:00:54,990 --> 00:00:57,930
Byl blázen do podobných zvláštních subkultur

6
00:00:57,960 --> 00:00:59,890
snad odpradávna.

7
00:00:59,930 --> 00:01:03,200
Začínal ve studiu Warhol

8
00:01:03,230 --> 00:01:07,300
s Lou Reedem a R. Crumbem,

9
00:01:07,340 --> 00:01:10,700
zkrátka s nejlepšími umělci jeho generace.

10
00:01:10,740 --> 00:01:14,810
Do tohoto zvláštního typu umění mě zasvětil už v dětství.

11
00:01:16,180 --> 00:01:21,180
Proto byly kresby tak hypnotizující, třeba

12
00:01:21,220 --> 00:01:25,650
Zahrada pozemských slastí od Hieronyma Bosche.

13
00:01:29,630 --> 00:01:32,660
Původně nakresleno kolem roku 1500.

14
00:01:32,700 --> 00:01:35,230
Stačí se na ně chvíli dívat

15
00:01:35,260 --> 00:01:37,200
a začnou vyprávět příběh.

16
00:01:39,970 --> 00:01:44,140
Adam a Eva v zahradě samotného Edenu,

17
00:01:44,170 --> 00:01:46,710
ptáci lehce letící do dáli,

18
00:01:46,740 --> 00:01:51,580
sloni a žirafy jako vystřižené z pradávných kronik a textů.

19
00:01:51,610 --> 00:01:54,050
Další část kresby začíná být

20
00:01:54,080 --> 00:01:56,850
o poznání zajímavější.

21
00:01:56,890 --> 00:01:59,990
Jako by se zlo vpalovalo přímo do obrázku.

22
00:02:00,020 --> 00:02:03,790
Přelidnění, zhýralost a přebytek.

23
00:02:06,800 --> 00:02:10,900
A poslední část nám krásně uzavírá příběh hrůznou předpovědí -

24
00:02:10,930 --> 00:02:17,140
vypálený, poskvrněný kraj, viděný

25
00:02:17,170 --> 00:02:20,840
dětskýma očima.

........