1
00:00:27,015 --> 00:00:28,351
V čem spočívá význam lží?

2
00:00:30,146 --> 00:00:32,232
Ne v tom,
že je považujeme za pravdu.

3
00:00:33,085 --> 00:00:36,221
Mnohem horší je,
že když slyšíme dostatek lží,

4
00:00:37,026 --> 00:00:39,282
nepoznáme, co je pravda.

5
00:00:41,086 --> 00:00:42,311
A co potom?

6
00:00:43,086 --> 00:00:45,215
Už zbývá jen zanechat nadějí,
že pravda přijde,

7
00:00:45,216 --> 00:00:47,332
a místo ní se spokojit

8
00:00:48,115 --> 00:00:49,281
s pohádkami.

9
00:00:50,166 --> 00:00:53,302
U těch není důležité,
kdo je hrdina.

10
00:00:54,096 --> 00:00:56,195
Chceme vědět jen jedno:
kdo to zavinil?

11
00:00:56,196 --> 00:00:57,244
MOSKVA
26. DUBNA 1988

12
00:00:57,245 --> 00:01:00,095
V této pohádce
to byl Anatolij Ďatlov.

13
00:01:00,096 --> 00:01:01,282
Hodil se nejlíp.

14
00:01:02,036 --> 00:01:05,085
Nadutý, protivný chlap,
který té noci řídil směnu,

15
00:01:05,085 --> 00:01:08,212
vydával rozkazy a neměl přátele.

16
00:01:09,066 --> 00:01:11,341
Nebo alespoň vlivné.

17
00:01:14,026 --> 00:01:17,165
Ďatlov teď stráví deset let

18
00:01:17,166 --> 00:01:19,211
v pracovním táboře.

19
00:01:20,016 --> 00:01:22,262
Jistě, rozsudek
je dvakrát nespravedlivý.

20
00:01:24,125 --> 00:01:27,232
Byli u toho
větší zločinci než on.

21
00:01:29,196 --> 00:01:32,111
A za to,
co Ďatlov udělal,

22
00:01:32,135 --> 00:01:34,272
si nezaslouží vězení.

23
........