1
00:02:09,046 --> 00:02:11,789
Tak jo, nějaké změny v harmonogramu?

2
00:02:11,840 --> 00:02:13,376
Arnie?

3
00:02:13,425 --> 00:02:17,669
Řádek 7,
který platí pro celý den,

4
00:02:17,721 --> 00:02:19,883
pro celou úterní směnu.

5
00:02:19,931 --> 00:02:26,019
Test tlakování nádrže
nezačne před 13:00.

6
00:02:26,063 --> 00:02:28,271
Kdy chcete spustit
kontrolu úniku?

7
00:02:28,315 --> 00:02:30,272
Při první úterní směně.

8
00:02:30,317 --> 00:02:33,276
Arnie, prodloužíš čas na pět hodin

9
00:02:33,320 --> 00:02:36,063
tím, že ho v přední části uřízneš...

10
00:02:36,114 --> 00:02:39,858
Natlakování zásobníku LH2?

11
00:02:39,910 --> 00:02:40,910
Negativní.

12
00:03:17,698 --> 00:03:20,441
Tři hodiny a 32 minut do chvíle,

13
00:03:20,492 --> 00:03:24,156
kdy člověk započne největší
dobrodružství ve své historii.

14
00:03:24,204 --> 00:03:26,992
Pokud vše půjde dobře,
astronauti Apolla 11

15
00:03:27,040 --> 00:03:29,373
Armstrong, Aldrin a Collins

16
00:03:29,418 --> 00:03:32,536
budou vyneseni támhle z rampy 39A

17
00:03:32,587 --> 00:03:35,830
na cestu,
o níž lidstvo vždy snilo.

18
00:03:35,882 --> 00:03:37,965
Takže nyní, ještě než odletí,

19
00:03:38,009 --> 00:03:42,845
dokud je jejich naleštěný koráb
připravený a pokojný,

20
00:03:42,889 --> 00:03:46,803
je tedy čas...
i když pouze krátce toto rušné ráno...

21
00:03:46,852 --> 00:03:48,514
zamyslet se nad těmito třemi muži

22
00:03:48,562 --> 00:03:51,145
a nad břemenem a nadějí, které nesou

23
00:03:51,189 --> 00:03:54,023
ve jménu celého lidstva.

........