1
00:00:36,476 --> 00:00:39,435
Překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

2
00:01:56,666 --> 00:02:00,710
Kdo zabil toho muže,
můj lorde Bernarde,

3
00:02:00,810 --> 00:02:04,371
poté co jste tak chytře našel
a omezil vrahy?

4
00:02:04,491 --> 00:02:08,330
Mě se neptejte. Neřekl jsem,
že jsem poslal před zákon

5
00:02:08,450 --> 00:02:10,685
všechny kriminálníky
v tomto opatství.

6
00:02:10,805 --> 00:02:13,610
Nyní nechávám vše na přísnosti

7
00:02:13,730 --> 00:02:17,630
nebo nadměrné shovívavosti
svého lorda opata.

8
00:02:17,730 --> 00:02:21,877
Vše, co mi zbývá,
je upálit čarodějnici.

9
00:02:22,586 --> 00:02:24,651
A pak vás opustíme.

10
00:02:24,771 --> 00:02:26,867
Ještě jedna věc:

11
00:02:26,987 --> 00:02:30,291
papež a jen papež

12
00:02:30,411 --> 00:02:33,522
rozhodne o osudu vás františkánů.

13
00:02:33,642 --> 00:02:36,231
Kéž vás Bůh probudí.

14
00:02:46,670 --> 00:02:49,734
Takže Bernard může
obdržet vzkaz za...

15
00:02:49,754 --> 00:02:52,481
Za méně než tři hodiny,
Vaše Svatosti.

16
00:02:52,601 --> 00:02:55,548
Výborně. Pište.

17
00:02:55,850 --> 00:02:58,868
Rychle odjeďte.
Ten německý pes

18
00:02:58,888 --> 00:03:02,904
chce jmenovat nového papeže,
jistého Petra, františkána.

19
00:03:02,923 --> 00:03:06,570
Bude korunován
ve Svatém Petru v Římě.

20
00:03:08,272 --> 00:03:11,750
Vytrhnu ho z historie
kousky chleba.

21
00:03:11,850 --> 00:03:16,102
Řekněte mi, že v opatství
ukrývali kacířské vrahy

22
00:03:16,118 --> 00:03:18,358
........