1
00:00:03,184 --> 00:00:05,544
Píše se květen 1945.

2
00:00:05,704 --> 00:00:08,384
Stín nacismu se konečně zvedá.

3
00:00:14,544 --> 00:00:17,544
Válka zničila celý kontinent.

4
00:00:17,704 --> 00:00:20,544
Teď se všichni chtějí
vrátit ke svým životům.

5
00:00:26,624 --> 00:00:31,504
Ale ačkoliv už pušky utichly,
2. světová válka ještě neskončila.

6
00:00:31,664 --> 00:00:33,224
Třetí říše se možná vzdala,

7
00:00:33,384 --> 00:00:35,264
ale násilí zdá se nebere konce.

8
00:00:40,144 --> 00:00:43,864
Ještě dlouho se bude
Evropa topit v krvi.

9
00:00:52,264 --> 00:00:56,344
Ještě ani všichni nesložili zbraně
a už stihla vypuknout další válka.

10
00:01:05,744 --> 00:01:08,904
Nad kontinentem se
stahuje železná opona.

11
00:01:10,904 --> 00:01:13,864
A nepotrvá dlouho,
než rostoucí odliv nacismu

12
00:01:14,024 --> 00:01:17,744
udělá cestu další,
srovnatelně strašné tyranii.

13
00:01:34,304 --> 00:01:39,904
8. květen 1945. Nacistické
Německo konečně kapitulovalo.

14
00:01:48,224 --> 00:01:51,584
Všechny evropské země
oslavují vítězství.

15
00:01:51,744 --> 00:01:54,864
"Je po všem" říkají všichni.
"Je po všem."

16
00:01:58,784 --> 00:02:01,504
V očích všech se skví
naděje na lepší svět.

17
00:02:05,024 --> 00:02:07,104
V Moskvě, New Yorku, Paříži,

18
00:02:07,264 --> 00:02:09,744
Londýně, Amsterdamu, Praze,

19
00:02:09,904 --> 00:02:13,024
všude se lidé radují.

20
00:02:16,624 --> 00:02:20,184
V jedné malé vesničce
je zrovna období karnevalu

21
00:02:20,344 --> 00:02:23,184
a vidíme, jak se tu
odehrává celý ten příběh.

22
00:02:23,344 --> 00:02:26,824
Exodus, zajetí...
........