1
00:00:43,463 --> 00:00:47,422
TISÍCE LET SNÍ ETIOPŠTÍ ŽIDÉ SEN
O JERUZALÉMĚ. ZA VÁLKY SI HO ZAČNOU PLNIT.

2
00:00:55,047 --> 00:00:57,380
ETIOPIE 1979

3
00:01:04,297 --> 00:01:06,463
<i>Má země je zase rozbitá.</i>

4
00:01:08,130 --> 00:01:09,713
<i>Smrt se šíří.</i>

5
00:01:11,172 --> 00:01:14,463
<i>Nová vláda vede válku proti rebelům.</i>

6
00:01:15,255 --> 00:01:17,505
<i>Řeky znovu zčervenaly krví.</i>

7
00:01:20,172 --> 00:01:21,213
<i>Tisíce mrtvých.</i>

8
00:01:21,922 --> 00:01:25,755
<i>Miliony znetvořených,</i>
<i>zneuctěných, vyhnaných.</i>

9
00:01:26,422 --> 00:01:27,255
Rychle!

10
00:01:28,588 --> 00:01:29,547
Rychle!

11
00:01:33,963 --> 00:01:35,505
Vem jen to, co potřebuješ.

12
00:01:36,213 --> 00:01:37,297
Nic těžkého.

13
00:01:41,505 --> 00:01:42,338
Mami.

14
00:01:42,422 --> 00:01:45,505
Hledala jsem u řeky, u silnice...

15
00:01:47,380 --> 00:01:48,338
Na poli?

16
00:02:13,213 --> 00:02:15,797
INSPIROVÁNO SKUTEČNÝMI UDÁLOSTMI

17
00:02:16,422 --> 00:02:17,297
Kabede!

18
00:02:18,172 --> 00:02:22,422
Kabede! Musíme si pospíšit!
Nákladní vozy prý překročily řeku.

19
00:02:25,505 --> 00:02:26,838
Musíme hned jít!

20
00:02:27,172 --> 00:02:28,047
No tak!

21
00:02:30,797 --> 00:02:32,297
Nemůžu jít bez něj!

22
00:02:32,505 --> 00:02:34,297
Prosím!

23
00:02:34,380 --> 00:02:35,255
Tesfo!

24
00:02:35,505 --> 00:02:36,547
Tesfo!

25
........