1
00:00:15,887 --> 00:00:19,917
Průvodce:
prof. Brian Cox

2
00:00:22,500 --> 00:00:25,574
Noční obloha je rozzářena hvězdami.

3
00:00:27,980 --> 00:00:31,196
Jen v naší galaxii
jich jsou stovky miliard.

4
00:00:32,785 --> 00:00:37,597
Mnohé jsou větší, zářivější
a impozantnější než naše Slunce.

5
00:00:43,212 --> 00:00:47,111
V porovnání s galaxiemi a hvězdami
jsou planety naší Sluneční soustavy

6
00:00:47,231 --> 00:00:51,741
jen větší zrnka písku na okamžik
vystavené slunečnímu svitu,

7
00:00:52,073 --> 00:00:53,983
ale u těchto smítek prachu

8
00:00:54,103 --> 00:00:58,697
se během čtyř miliard let
udály úžasné příběhy.

9
00:01:03,099 --> 00:01:08,524
Jsou to příběhy zrození světů,
ale i jejich zániku.

10
00:01:13,979 --> 00:01:20,195
Planety se rodily
v tichosti i chaosu.

11
00:01:23,563 --> 00:01:27,921
Jejich osudy jsou propleteny více,
než se nám kdy mohlo zdát.

12
00:01:31,513 --> 00:01:35,954
Víme o tom, protože jsme
v posledních desítkách let

13
00:01:36,774 --> 00:01:42,188
poslali sondy ke všem sedmi
světům za hranicemi toho našeho.

14
00:01:46,417 --> 00:01:49,158
Toto jsou příběhy,
které k nám dorazily.

15
00:01:49,527 --> 00:01:51,697
Jsou to příběhy planet.

16
00:02:12,721 --> 00:02:17,281
PŘED 4,6 MILIARDAMI LET

17
00:02:18,552 --> 00:02:22,962
Několik miliónů let po vzniku
Slunce neexistovaly planety,

18
00:02:23,082 --> 00:02:25,324
které by přihlížely jeho počátkům.

19
00:02:32,152 --> 00:02:35,612
Existovaly pouze
mračna prachu a plynů.

20
00:02:39,823 --> 00:02:42,633
Byly to zbytky
po zrození Slunce.

21
00:02:47,711 --> 00:02:55,100
Desítky miliónů let se prach spojoval
a formoval první skalnaté útvary.

........