1
00:00:04,860 --> 00:00:06,699
<i>Byla to žena,</i>

2
00:00:06,700 --> 00:00:09,845
<i>s vlastním názorem...</i>

3
00:00:11,860 --> 00:00:13,860
<i>...a nepotřebovala vzdělání,
aby ho měla přečteného.</i>

4
00:00:15,860 --> 00:00:17,859
Pannu Marii.

5
00:00:17,860 --> 00:00:20,774
A vše co by pán rád.

6
00:00:27,860 --> 00:00:30,420
<i>Teplota stoupala.</i>

7
00:00:30,860 --> 00:00:33,860
<i>A nejen z ulic města.</i>

8
00:00:39,860 --> 00:00:43,210
<i>Ani jeden z nich nepoznal,
že to přijde.</i>

9
00:00:43,860 --> 00:00:46,860
<i>A přesto to bylo nevyhnutelné.</i>

10
00:00:53,860 --> 00:00:55,859
Jejich osudy byly propletené...

11
00:00:55,860 --> 00:00:58,860
a zapečetěné polibkem.

12
00:00:59,851 --> 00:01:01,859
Není to "Pí a jeho život", že?

13
00:01:01,860 --> 00:01:04,485
Ne. Čte se to prostě samo.

14
00:01:07,670 --> 00:01:10,308
Cold Feet
8. řada, 5.díl

15
00:01:10,860 --> 00:01:14,860
Koho vidíš v hlavní ženské roli?

16
00:01:15,860 --> 00:01:16,900
Karen.

17
00:01:18,860 --> 00:01:20,859
Je popsána jako,

18
00:01:20,860 --> 00:01:24,859
padesátnice, bez námahy elegantní,
s nadčasovou krásou.

19
00:01:25,860 --> 00:01:27,539
Tak to zní jako ona.

20
00:01:27,540 --> 00:01:29,505
- Děkuji.
- A koho bys obsadil jako Jakea?

21
00:01:29,555 --> 00:01:32,859
Rozervaný a doutnající světák.

22
00:01:35,860 --> 00:01:36,859
Ach ne...

23
00:01:36,860 --> 00:01:38,859
Ne.

24
00:01:38,860 --> 00:01:40,859
Ano.
........