1
00:02:37,074 --> 00:02:38,596
Šaučio.

2
00:02:38,880 --> 00:02:40,445
Sestro?

3
00:02:49,423 --> 00:02:52,423
Zase jsem skoro ztratila kontrolu.

4
00:02:53,056 --> 00:02:55,480
Pět set let jsem cvičila mystické umění.

5
00:02:55,646 --> 00:02:58,905
Brzy chci dosáhnout nesmrtelnosti.

6
00:03:01,575 --> 00:03:04,617
Ale při každém pokusu selžu.

7
00:03:19,012 --> 00:03:20,148
Ano.

8
00:03:20,195 --> 00:03:22,982
Celou dobu jsi riskovala svůj život.

9
00:03:26,477 --> 00:03:29,277
V mém srdci je prázdnota.

10
00:03:30,437 --> 00:03:32,187
Něco mi snad uniká?

11
00:03:32,551 --> 00:03:37,553
Pokaždé před povznesením,
jsem byla vhozena do chaosu.

12
00:03:37,766 --> 00:03:39,977
Co mi chybí?

13
00:03:48,872 --> 00:03:50,376
Vem si ji.

14
00:03:50,981 --> 00:03:52,296
Tuhle vlásenku?

15
00:03:52,321 --> 00:03:55,739
Stále jsi ji nosila a nikdy
jsi mi nedovolila se jí dotknout.

16
00:03:57,550 --> 00:03:59,469
Teď se jí můžeš dotknout.

17
00:04:00,251 --> 00:04:02,286
Patří ti.

18
00:04:03,050 --> 00:04:04,655
Drž ji pevně.

19
00:04:20,620 --> 00:04:24,338
BÍLÝ HAD

20
00:04:24,943 --> 00:04:26,925
PŘED 500 LETY.

21
00:04:26,997 --> 00:04:29,750
<i>V pozdní dynastii Tang,
svět zachvátil chaos.</i>

22
00:04:29,775 --> 00:04:32,568
<i>Démoni a monstra se vetřeli do světa lidí.</i>

23
00:04:32,593 --> 00:04:34,635
<i>Císař prahnul po nesmrtelnosti,</i>

24
00:04:34,660 --> 00:04:37,315
<i>avšak jeho nejvyšší taoista
mu to nedokázal splnit.</i>

........