1
00:02:16,810 --> 00:02:20,611
<i>Lidé nikdy nepřemýšlí
nad krutosti Bible,</i>

2
00:02:20,613 --> 00:02:22,683
<i>násilí.</i>

3
00:02:25,486 --> 00:02:28,320
<i>Učíme děti pomocí
maňásků a barevných knížek</i>

4
00:02:28,322 --> 00:02:30,755
<i>některé z nekrvavějších příběhů</i>

5
00:02:30,757 --> 00:02:32,491
<i>a pak jim říkáme,</i>

6
00:02:32,493 --> 00:02:35,562
<i>to všechno znamená,
že bychom se navzájem měli milovat.</i>

7
00:02:36,062 --> 00:02:39,968
<i>To je něco co by
někteří nazvali paradoxem.</i>

8
00:02:42,568 --> 00:02:45,337
<i>Co dělá někoho,
kdo zná tenhle druh násilí</i>

9
00:02:45,339 --> 00:02:47,709
<i>rozumějícím lásce?</i>

10
00:02:51,978 --> 00:02:55,347
<i>Když Samson
svázal 300 lišek k sobě</i>

11
00:02:55,349 --> 00:02:57,719
<i>a upálil je.</i>

12
00:03:00,087 --> 00:03:04,755
<i>Zabil tisíc můžu
oslí čelistí.</i>

13
00:03:04,757 --> 00:03:06,893
<i>Tisíc.</i>

14
00:03:10,831 --> 00:03:14,901
<i>Uchýlil se do chrámu,
potom co mu vydlabali jeho oči.</i>

15
00:03:17,671 --> 00:03:20,608
<i>Samozřejmě Samson měl štěstí.</i>

16
00:03:21,941 --> 00:03:25,677
<i>Na konci nemusel vidět,
jaká zrůda se z něho stala.</i>

17
00:03:32,852 --> 00:03:35,052
<i>Muž muže vidět
určité množství temnoty,</i>

18
00:03:35,054 --> 00:03:37,457
<i>předtím než oslepne.</i>

19
00:05:13,853 --> 00:05:16,089
Charlie!

20
00:05:31,204 --> 00:05:33,238
Kdo je tohle?

21
00:05:33,240 --> 00:05:36,677
- To je Bruce.
- Bruce?

22
00:05:39,846 --> 00:05:43,817
Víš, říkají,
že jídlo chutná jinak venku Bruci.

........