1
00:00:00,000 --> 00:00:04,373
Mám plán.
Zachránit Lytu. Zabít Dru-Zoda.

2
00:00:05,230 --> 00:00:08,442
Půjdeme-li proti Zodovi
a Lyta se nám postaví do cesty,

3
00:00:08,443 --> 00:00:10,694
musím vědět,
co jste ochotná udělat.

4
00:00:11,416 --> 00:00:12,601
Já vlastně vůbec nevím.

5
00:00:12,602 --> 00:00:14,711
Pošleš mě na Wegthor.

6
00:00:14,712 --> 00:00:16,933
Jsi můj nejdůležitější člověk.

7
00:00:17,717 --> 00:00:20,926
Po přeprogramování
budete docela jiný člověk.

8
00:00:22,895 --> 00:00:24,170
Co jsi to provedl?

9
00:00:25,037 --> 00:00:27,319
Přeprogramování kompletní.
Je hotový.

10
00:00:28,104 --> 00:00:30,449
Slyšíš mě, Seg-Ele?

11
00:00:36,536 --> 00:00:39,612
Věř někomu,
kdo byl na tvém místě, Lyto.

12
00:00:39,613 --> 00:00:42,597
Když jde o moc,
nikdy žádné "my" není.

13
00:00:42,598 --> 00:00:43,771
Vítězí ten,
kdo zůstane na nohou.

14
00:00:43,772 --> 00:00:45,944
Za pomoc
při zajištění oxygenátorů

15
00:00:45,945 --> 00:00:50,037
musíme poděkovat
především Nysse-Vex.

16
00:00:52,038 --> 00:00:55,094
To je chytrá zbraň.
Ve špatných rukou by...

17
00:00:55,095 --> 00:00:56,265
Způsobila by genocidu.

18
00:00:57,227 --> 00:00:59,274
Odpal ji až na můj příkaz.

19
00:00:59,275 --> 00:01:01,453
Pozemní jednotky, vpřed.

20
00:01:03,600 --> 00:01:06,728
Oxygenátory selhávají.
Zodovy zásoby byly léčka.

21
00:01:06,729 --> 00:01:08,808
Odpal codexovou zbraň.

22
00:01:08,809 --> 00:01:10,821
Ne!

........