1
00:00:00,754 --> 00:00:04,041
Díky plánu, který jsme uvedli
do pohybu, ukončíme boj o Wegthor

2
00:00:04,166 --> 00:00:05,830
a odboj bude rozprášen.

3
00:00:06,079 --> 00:00:09,615
Dru-Zod mě sem poslal,
abych mu donášela. Má Cor-Vexe.

4
00:00:09,699 --> 00:00:11,237
Dnes dojde ke sluneční erupci.

5
00:00:11,320 --> 00:00:15,231
Zod těch erupcí využívá
k maskování zásilek se zásobami.

6
00:00:15,440 --> 00:00:17,687
Pokud to vyjde,
půjde o vytoužené vítězství.

7
00:00:17,769 --> 00:00:18,975
Nespouštěj ji z očí.

8
00:00:19,058 --> 00:00:22,263
- Podala jsi jim informace?
- Ano, ale stále mají podezření.

9
00:00:22,346 --> 00:00:24,135
Tak si získej jejich důvěru.

10
00:00:24,260 --> 00:00:26,964
Musíš najít Codex
a přinést mi ho.

11
00:00:27,380 --> 00:00:28,709
Kde ses naučila tak bojovat?

12
00:00:28,793 --> 00:00:31,373
U milenky z Cechu vojska.
Byla to bojová instruktorka.

13
00:00:31,665 --> 00:00:34,575
Hledáme zrádce.
Býval jedním z nás.

14
00:00:39,361 --> 00:00:40,733
Deve.

15
00:00:42,523 --> 00:00:44,061
Jmenuju se Lobo.

16
00:00:44,644 --> 00:00:47,639
- Brainiac vyhladil tvou rasu?
- Můj domov byl v trapu.

17
00:00:47,805 --> 00:00:50,760
Senzor nezachycuje Brainiaca.

18
00:00:50,926 --> 00:00:53,879
Kde do pytle je?

19
00:00:55,668 --> 00:01:01,408
No ne. Brainiac se uprdelil v tobě.

20
00:01:01,743 --> 00:01:03,947
Nevím, jak dlouho mu
ještě vydržím odolávat.

21
00:01:04,031 --> 00:01:08,648
Nemůžu se vrátit na Krypton.
Brainiac musí skončit tady.

22
00:01:41,637 --> 00:01:44,300
Segu!

23
........