1
00:02:06,540 --> 00:02:10,660
Ke vší té zkáze došlo, protože
jsme se zpronevěřily svým slibům

2
00:02:10,740 --> 00:02:13,980
a vpustily jsme mezi sebe muže.

3
00:02:14,540 --> 00:02:16,820
Svatě jsem přísahala
zasvětit svůj život

4
00:02:16,900 --> 00:02:19,860
Bohu a řádu svaté Anežky.

5
00:02:19,940 --> 00:02:24,020
A zůstat uvnitř těchto zdí
i po smrti.

6
00:02:24,860 --> 00:02:29,660
Až se ti muži vrátí, neustoupím.

7
00:02:31,340 --> 00:02:36,220
Chci být pohřbena zde
vedle svých sester.

8
00:02:40,660 --> 00:02:42,500
Pojď.

9
00:02:56,420 --> 00:02:59,940
OVEČKY BOŽÍ
3. díl: Ztělesněná šelma

10
00:03:20,180 --> 00:03:23,940
Prosím. Musím do nemocnice.

11
00:03:27,060 --> 00:03:31,420
Když mě vezmete,
zajistím vám přímluvu u biskupa.

12
00:03:31,980 --> 00:03:34,060
Máte mé slovo.

13
00:03:36,780 --> 00:03:40,340
Abychom vás z ostrova dostaly,
musely bychom všechny pryč.

14
00:03:41,140 --> 00:03:45,060
-Své sliby porušit nemůžeme.
-Nechci tady umřít.

15
00:03:47,260 --> 00:03:51,660
Moje noha, rameno. Prosím.

16
00:04:01,300 --> 00:04:03,180
Teď to bude lepší.

17
00:04:06,180 --> 00:04:10,020
-Donesu vám bylinky na bolest.
-Já už bylinky nechci!

18
00:04:10,260 --> 00:04:13,380
Chci skutečné léky! Morfium! Heroin!

19
00:04:14,820 --> 00:04:16,900
Můj biskup se pro mě vrátí.

20
00:04:17,780 --> 00:04:23,180
A pak mu řeknu pravdu
o sestrách svaté Anežky

21
00:04:23,260 --> 00:04:26,460
a všech hrůzách,
co jste mi způsobily.

22
00:04:26,540 --> 00:04:29,060
Co hrůzy způsobené nám?

23
........