1
00:00:56,600 --> 00:00:57,768
No tak poďme.

2
00:00:57,768 --> 00:01:00,117
Prisahal by som, že ma porazíte Schultz.

3
00:01:00,117 --> 00:01:02,291
Hrali ste ako majster,
okrem konca.

4
00:01:02,291 --> 00:01:05,769
Taká smola!
Nerozumiem tomu.

5
00:01:05,810 --> 00:01:08,855
V podstate ste mi sľúbili,
že vyhrám.

6
00:01:08,855 --> 00:01:11,274
Nabudúce možno
viac šťastia Schultzie.

7
00:01:11,316 --> 00:01:12,734
Nie nie nie nie.

8
00:01:12,776 --> 00:01:16,362
Ak ma veliteľ Klink chytí,
pošle ma na front.

9
00:01:16,362 --> 00:01:19,449
Och aký som ja hlúpy, že
som prišiel o mesačný plat.

10
00:01:19,491 --> 00:01:21,409
Vaša voľba Schultz.

11
00:01:21,451 --> 00:01:23,661
Môžete odísť od víťaza.

12
00:01:23,703 --> 00:01:25,080
Odchádzam.

13
00:01:37,675 --> 00:01:39,469
Kto otvára?

14
00:01:39,511 --> 00:01:40,845
Za päť.

15
00:01:40,887 --> 00:01:44,724
Aj keď som dočasne bez hotovosti

16
00:01:44,724 --> 00:01:48,395
som si istý, že moja integrita ...

17
00:01:48,395 --> 00:01:50,230
Uch uch Schultz.

18
00:01:50,230 --> 00:01:51,731
Berieme len hotovosť.
Prepáčte.

19
00:01:51,731 --> 00:01:53,733
Počkajte chvíľu,
plukovník Hogan.

20
00:01:53,733 --> 00:01:56,736
Platili ste mi za niektoré
informácie.

21
00:01:56,778 --> 00:02:00,156
Nie Schultz, nechcem
aby ste bol zradcom.

22
00:02:00,198 --> 00:02:01,783
Na to ste príliš dobrý.

23
00:02:01,825 --> 00:02:03,076
........